Křišťál Propojení - strážce záznamů

Vyprodáno

Tento surový světelný křišťál Propojení je energeticky dvěma a přitom Jedním. 

Poukazuje na osobní hranice, svou vlastní individualitu, ale také na propojení, aby se vše dělo v harmonii pro společný růst. 

Někdy se může stát, že jeden z partnerů se rychleji vibračně posouvá, pak může vznikat určitý nátlak nebo nesouhlad. Tento krystal pomáhá informačně energetiky předávat Harmonii, aby byl Posun vzájemný, že se nemusíme nikam honit, ale možná jen vydechnout a jít cestou společně. Samozřejmě vše uvádí do rovnováhy, tudíž i pokud jeden nechce pracovat a posouvat se, tak mu dodává energii, sílu a podporu.


790,00 Kč
Please select variants first

Potkávají se velmi silné duše, které jsou si vědomí své vlastní síly a mají za sebou mnoho zkušeností. Potkali, aby nalezli cestu středu a partnerské Jednoty a na Zemi ukotvili určité energie Lásky a naladili se na, co zde společně mají vykonat. Už není potřeba být lepší, čistější, duchovnější. ale být ve svém Srdci v Bezpodmínečné Lásce SÁM SEBOU. 

Krystal je strážcem záznamů. 


Strážci záznamů jsou velmi silné mistrovské krystaly, které v sobě nesou tajemství a moudrost Vesmíru.

Krystaly byly vědomě naprogramovány jak vyššími bytostmi, které žili na zemi (atlantida, lemurie...) tak těmi, kteří jsou strážci poznání v jiných prosterch mimo Zemi nebo v jiných dimenzích Vesmíru.

Tyto krystaly vyzařují a předávají zdrojovou pravdu a určité Vědění - záznamy, které do krystalů byly vložené a na které právě nyní nadešel čas. Strážci záznamů slouží pro nejvyšší dobro, tzn. fungují jen s lidmi a bytostmi čistých záměrů a čistého srdce, takže se jejich vědění nedá zneužít.

Čas těchto posvátných krystalů právě přichází, krystaly nesou záznamy, které přesahují naše lidské chápání, často jsou propojeni s osobními Průvodci, kteří člověka učí tyto záznamy číst a s krystlem správně spolupracovat.

Tento krystal si majitele vybírá, stává se, že záznamy na první pohled pro ostatní lidi nejsou vůbec vidět. Avšak pokud se dostanou tam, kde mají, své záznamy ukáží a vyšlou paprsek svého světla do tvého srdce a ty budeš cítit, že tento krystal ti náleží. i když si nepřipadáš pro práci s ním povolaný nebo připravený.