Křišťálová lemurská kódová katedrála 2,5 kg

Vyprodáno

Nádherný velký krystal, jako kotva Krystalického Vědomí, světelný surový křišťál propojený s energií krystalových chrámů - katedrál, jenž jsou na Zemi v další dimenzi, ale také jako krystalického chrámy, s nimiž jsme jako duše propojeni. Jedná se o lemurský krystal, kde jeho rýhy jsou částečně ještě dále přepsány energetickými kódy. 

Tento krystal je zároveň propojený s mystérii Egypta, zasvěceními a spisy, jenž měli také k dispozici, jenž energeticky změnilo tento krystal. Je v něm tedy cítit dvojí energie a pokaždé se může ukazovat taková tvář krystalu a informace, které na nás mají v daný okamžik působit.

S tímto krystalem dochází především k předávání moudrosti, k zasvěcením, zkouškám, hlubokým předáním, osobním rozpomínám, kdy jsme neustále v kontaktu s Vyšším Já, které na nás působí, abychom tady v běžném životě vykonávali to, co jsme si naplánovali a třeba je právě propojené s kolektivní energií, se skupinou a je potřebné, abychom následovali dané ukazatele, znamení. 

Přijetím zodpovědnosti za to, co nám přichází, co cítíme vykonat, že nastal čas. 

Většinou jsou krystalové chrámy propojené s uchováním určité specifické energie a také Věděním jako takovým. Skrze krystalické Vědomí se mohu napojovat na chrám, kde mohu načerpávat, vzdělávat se, hledat odpovědi nejen na mé osobní otázky, ale otázky MnohoVesmíru. 

V krystalovém chrámu mohu přijímat a ukotvovat své poslání svou esenci na Zemi a nechat se otevírat, přijímat na všech úrovních. Pochopit sám sebe skrze galaktické Vědomí.

Krystalové chrámy k nám nepřicházejí náhodou, jsou to mistři, kteří po nás chtějí, abychom pak Vědění, které k nám přijde, sdíleli s ostatními jakoukoliv formou, ale nic si nenechávali pro sebe. Tuto samotnou cestu vlastního Vzestupu si již prošlo mnoho z nás. Nyní jdeme společně.

Dané kódy na krystalu z krystalu vystupují a působí i do prostředí, které si sami záměrem určíme. Můžeme tak zahrnout celý byt, ale zároveň pozemek nebo i další okruh, vše samozřejmě krystalickým Vědomím ve svobodné vůli působí na lidi, zvířata a ty, kteří jsou s tím v souladu, ostatní to vůbec nepocítí, pokud jejich duše nebude chtít.

Nechť otevřou se kódy, se kterými jsme skrze časy a prostory propojen, abych uzřel Zdrojovou Pravdu.

Krystal můžeme dát na místo, kde se může plně ukotvit a jeho vyzařování nám stačí na dálku. Je to jako kus krystalického Vědomí, skrze které se v celém prostoru ,,děje,,


7 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ