Lemurský diamantový křišťál + portál + strážce záznamů

Vyprodáno

Nádherný světelný lemurský diamantový křišťál, který v sobě nese ukotvený portál a je navíc strážcem záznamů. Na svém spodu křišťálu pak prochází oboustranný křišťál, který zároveň slouží jako podpěra a křišťál tak může stát. 

Když jsou zatažené dny, na fotkách nevynikne jeho diamantová krása a čistota, kterou nese. Je to očišťující krystalická energie, která nám ukazuje naši velikost, Světlo a Sílu, kterou máme a naráží na naše stíny, které máme PŘIJMOUT, minulost, kterou máme přijmout a také to, že se nacházíme přesně tam, kde máme být, neboť je to naším odrazem reality.

Křišťál s vysokovibračními energiemi působí na vše, co je v jeho přítomnosti. Na tohoto mistra bychom měli být připraveni, neboli už doma mít nějaké krystaly nebo zkrátka cítit celou naší podstatou, srdcem, že jej máme přijmout. 

Diamantový křišťál vše uvádí do harmonie a vyššího vědění, předává naději, světlo a víru, trpělivost na naší cestě, abychom uskutečnili naše cíle, vize. Rozvibrovává v nás části, které mohou vibrovat na nižší frekvenci, a tím nám i pomáhá vyplavovat zastavené energie, bloky, které se už mají dořešit, vyčistit, pochopit. ŽIVÝ křišťál má velmi novou energii, není to starý krystal, do prostoru vysílá a vyzařuje Diamantové kódy, kterými můžete navibrovávat i vodu a další energie. Křišťál se nemusí čistit, neboť má samoobnovovací, čistící schopnost.

Křišťál v sobě obsahuje vnitřní portál, velmi světelný a nenápadaný, můžete ho vnímat na fotografiích s černým pozadím. Do krystalu se dá vstupovat, přichází s ním tedy i energetická práce přes sny, vize, v meditacích, kde vás může brát na místa, která jsou s vámi propojena. 

Tak jako ostatní Lemurské krystaly, jenž používají své ostré paprsky nám pomáhají v otevření se Sobě - Pravdě - Světu. Zemi. Kosmu. A pomáhají nám opět rozpomenout si a začít v sobě aktivovat vědomou telepatii, spojení s Vyšším Já a multidimenzionalitou, přirozenou komunikací s bytostmi vyšších dimenzí.

Lemurské krystaly jsou vzájemně propojené pro naší společnou cestu Vzestupu, krystaly se sdílejí a předávají si napříč časem a světy nově objevenou moudrost.

S krystalem se samozřejmě díky jeho silného světla může projevit rychlá fyzická očista, bude nás zarovnávat na naší přirozené posvátné geometrie těla a narovnávat nás... tyto projevy očisty jsou naprosto v pořádku... 

0,54 kg


4 224,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ