Lemurský křišťál + ISIS + strážce zázmnamů

Vyprodáno

Byl jsem krystalem zahaleným a schovaným po mnoho let, nenápadný krystal, kterého by si možná každý hned nevšiml, naopak mohl vidět mé nedostatky a méně světla, neboť to byla má ochrana. 

Nesu v sobě mnoho informací a energií, záznamů, které jsou propojeny se zlatou érou, s životem, jenž je rájem na Zemi, kde jsme ve Vědomé spoulupráci jak s lidmi, tak bytostmi hvězdných bratrů a sester. 

Nesu záznamy, které vám mají otevřít nový úhel možností a pohledů na novou realitu...Dobu, kterou mám v záznamech uchovanou, kde hraje velký váznam práce s vodou a jejím Vědomím, jako důležitým vodičem a živoucím pramenem Pra-Poznání. 

Důležitost posvátných geometrií a z nich vytvořených hologramů, které slouží jako komunikátor a dokáže prostupovat mnoha sférami. I mnoho krystalů, které se teprve probouzí a zažijí rekalibraci byly právě krystaly, jenž tvořili povátné gometrie, jenž měli mnoho různých účelů, ať už jako portály a vstupní - výstupní brány, tak mnohé dálší, co zatím budete objevovat. Avšak u mnohých z vás se tato fantazie, neboli paměť znovu oživuje. 


3 000,00 Kč
Please select variants first

Otevřete svou mysl a fantazii, neboť to vše, co si umíte představit, lze i dokázat mnoho z toho se žilo a mnoho z toho má být nyní opět znovu otevřeno a realizováno.

Vše má svůj nyní rychlý spád a vývoj, tím víc se opět snaží vás pokoušet vaše vlastní stíny, vyvolat ve vás boj, strachy nebo obavy, neboť neusále máte zakódováno to, co bylo. Ale nyní to máme udělat jinak. Ač se věci zdají být stejné, nikdy stejné nejsou.

Ano, ze všeho vždy plyne poučení, které jde ruku v ruce s vděčností a pokorou. Věřte, že nyní jste připraveni vykonat věci, které jsou určeny právě vám. Že máte kolem sebe přátelé i lidi, kteří by vám řekli, že konáte špatně nebo z ega a že vy byste je vyslyšeli, neboť je to váš důležitý záměr.

Konejte a jednejte tak, jak jste si naplánovali s vaší duší, propojte to v poklidu s vaším životem, neboť plánům duše je pomáháno všem směri. Nemějte obavy, naopak důvěřujte, důvěřujte sobě, důvěřujte životu...

Jsem zde a konám, Spolupracuji, tvořím a manifestuji.

Já jsem, My Jsme.

Zdroj.


Ke krystalu je připojen i katedrálový krystal a pak malý opět ISIS, jenž byl krysy dvěma krystaly, které se propojili dohromady...