Atlantský Mistrovský krystal

Vyprodáno

Ne všechny informace mohou být tímto krystalem předané, neboť v sobě nesou kódový (energetický) zámek, který může otevřít pouze bytost, jenž s krystaly pracovala v Atlantídě. 

Ta, která si pamatuji křišťálový chrám a posvátný symbolizmus tvořený plazmatickými multidimenzionálními krystaly, které doslovala levitovaly v prostoru nebo nad bytostmi. 

Tento křišťál je Vědomím ukotvený jak na Zemi a nese v sobě klíče Atlantského Softweru, tak špička hlavního krystalu, je ukotvena ve vyšší vibrační sféře, neboť nic není stálé. 

Tento krystal je klíčem, kterým se MAJÍ DOKONČIT A NAPRAVIT VĚCI, které duše, která s krystaly pracovala vnímá, že čekají stále na dokončení. 

Jde u určitou energii, která má být ač osobně, tak kolektivně dokonána v tento čas, aby se vše ukotvilo a dojelo také v ,,minulosti,,

Mimo to krystal předává mnohé techniky, plány, instrukce, na které se má duše rozpomenout. Atlatská škola, předání, léčebné postupy, to vše je nám nyní k dispozici a je jen na vás, jak se tomuto poznání otevřete, přijmete jej a budete je sdílet s ostatními.


6 900,00 Kč

Tak sun teha nidri.

Valoe seh' tu nugna.

Tak sun nidri. tak sun nidri.

I I I 

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ