Prastarý křišťál moudrosti

Vyprodáno

Nádherný prastarý křišťál, který v sobě nese velmi silné energie. Je to krystal, jenž poznat jednotu Já jsem a tak na svém těle začal nově krystalizovat, aby se stal krystalickou katedrálou My Jsme, kde se sdílí společné informace, vědění. 

Je to cesta, kterou můžeme jít mi sami. Prvně je potřeba poznat sám sebe, kdo jsem, co miluji, následovat své vášně a srdce, ale zároveň umět říkat ne.

Takovéto krystaly vypadají nenápadně, aby se dostaly do rukou těm, kteří jsou povolaní a poznají je. Koncentrují v sobě obrovské množství energie a dokáží vyslat velmi silný světelný laserový paprsek.

Křišťál v sobě nese hlubokou moudrost věků skrze prostory Země i Galaxie, je to nalazení se na Pravdu a vyšší záměry, pochopení událostí, které se nám na první pohled nemusí líbit. 

Učitel, který kráčí po našem boku a pomáhá při rozpomínání si na naše dary, schopnosti a vše, co nyní k nyní přichází, abychom aktivovali to, co nese v sobě za dary a začali je používat. Pomáhá nám celkově při aktivování telepatie, nalazení se na Vyšší energie, komunikaci se světelnými pracovníky, při propojení s Vyššími Já.

Takovéto krystaly umí uvolňovat z našeho pole veškeré energetické šňůry, které máme k určitým ,,nezdravým,, věcem, ale také partnerské šňůry s osobami, se kterými jsme se sexuálně spojili. Tyto šňůry nás mohou ovlivňovat a je pro nás tak těžší pocítit, kdo plně JSME.

Křišťál nám zobrazuje přebírání cizích energií a naše ztotožnění s věcmi, či programy, které jsou od druhých lidí, ale my je přijímáme do svého pole, a tím pádem za své. Krystal od nás dokáže odklonit tyto ,,cizí,, energie, abychom skutečně pocítili sami sebe a to, jak věci máme..

Je to mistr, který s námi bude kráčet po cestě jako moudrý přítel a učitel, který nám bude ve všech situacích rozumět, neboť v sobě nese vývoj a moudrost skrze časy a prostory. 

Vše je možné. 

0,32 kg


2 360,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ