Vědomá pozornost: Propojení s tělem - Karneol

Sada, která obsahuje rituálně připravenou krystalickou svíci, jako plamen Vědomí, ve spojení s osobním krystalem, jako podpora na vaší cestě ve Zvědomění daného tématu, pro osobní posun, rozvoj a aktivaci.

PROPOJENÍ S TĚLEM jakožto posvátným nástrojem. Tělo, ve kterém se plně chce ukotvit naše Vyšší Já a projevit se v realitě. Ve svém těle cítím dobře a příjemně. Mé tělo je zdravé, vyživené a proudí mnou dostatek životní energie.

Miluji své tělo. Dovoluji si skrze své tělo prožívat vášeň. Jsem si vědom své zdravé sexuality. Cítím stabilitu, mám nohy pevně na Zemi. Mé tělo ke mě promlouvá a já vnímám jeho signály. Přijímám realitu a hmotu jako takovou.

Zdroj nás vybízí k aktivnímu zapojení našeho Tvůrcovství, naší Vědomé pozornosti, která má velkou obrovskou sílu, kterou máme začít aktivně využívat. 

1 000,00 Kč

JAKÝ JE ZÁMĚR?

Krystalická svíce je tvořená Vědomě a s Láskou v propojení s unikátním pro vás osobním krystalem, kde dohromady zastupují celé spektrum určitého tématu. Tématu, který zahrnuje vrstvy zemské i galaktické úrovně.

Zapálením svíce - Světelného paprsku započínám Vědomě tuto práci. Světelný paprsek jako plamen a aktivátor spustí energie a propojí se paprskem s krystalickým Vědomím, které se pak dále propojí s naším portálem - posvátným SRDCEM a Vědomím celého našeho JÁ JSEM.

Tímto začíná načítání všech vrstev daného tématu, na který je sada určena...

Pak se přes celé spektrum zemské - galaktické úrovně krystal zaznamená ty vrstvy, kde máme nějaká nezpracovaná témata, kde potřebujeme ještě něco ukotvit nebo uvést do ROVNOVÁHY.

V tuto chvíli se můžete soustředit na dané téma, v tomto případě se jedná o téma:


PROPOJENÍ S TĚLEM jakožto posvátným nástrojem. Tělo, ve kterém se plně chce ukotvit naše Vyšší Já a projevit se v realitě. Pocit, že se ve svém těle cítím dobře a příjemně. Mé tělo je zdravé, vyživené a proudí mnou dostatek životní energie, kterou mohu kultivovat a posouvat do vyšších center. 

Přijímáme své tělo takové, jaké nyní je. Miluji své tělo. Ve svém fyzickém chrámu cítím plně přítomnost Teď a Tady.

- Prožívám ve svém životě dostatek vášně?  - Jsem si vědom své zdravé sexuality?   - Cítím pocit bezpečí, když jsem sám.  - Cítím stabilitu, mám nohy pevně na Zemi.   - Mé tělo ke mě promlouvá a já vnímám jeho signály.   - Přijímám realitu a hmotu jako takovou. 


Možná se vám začnou vynořovat myšlenky, emoce, budete sami v sobě zjišťovat, co dané téma pro vás zobrazuje a nechte tomu volný proud. Volný proud obrazů, pocitů, myšlenek, zvuků a zkrátka všeho, co se nám bude objevovat, vše proudí a my to nehodnotíme.

Můžeme při tom pozorovat Živoucí světelný paprsek a v rukou držet krystal - odevzdávat nebo přijímat, může nám také bytost plamene tancem zobrazovat sdělení. Pozorujme vosk, který bude tvořit obrazy a příběh naprosto ojedinělý.

V prvotních chvílích tak může proudit cokoliv, i určitý chaos. Mohu si zapsat slova, které se mi budou zobrazovat, situace, které se mi opakují a do kterých se pak mohu Vědomě v jiný den vracet a jít více do hloubky - výšky. Určitý počáteční chaos se pak začne postupně střídat v určitý ,,řád,, a světlo Vědomí bude jasnější.

Pokud je světelný paprsek aktivní a svíce hoří, vědomě pracuji s tímto tématem. Pokud cítím, že je energie doběhla nebo že mi to dnes stačí, nebo začínám Vědomou pozornost přenášet už do běžných věcí, světelný paprsek (svíčku) zhasnu. Tímto vědomě ukončím Vědomou pozornost.

Krystal ale nadále můžeme mít po svém boku, u nočního stolku nebo jej mít v práci ve svém poli, který neustále načítá proběhlé změny.

Vědomou práci opět spustím tak, že zaktivuji světelný paprsek (zapálím svíci) Jak často? To je zcela individuální. Může to být ještě ten samý den, druhý den nebo za tři dny, za týden...Každý potřebuje svůj čas, nechce se vést vaším Vyšším Já ukotveným ve fyzickém těle.

Nejde o to, jak rychle svíce dohoří, ale o to, aby každá chvíle, kdy je světelný paprsek aktivní, byla chvíle VĚDOMÁ.

Staňte se Tvůrci, využijte svou sílu a Vědomí na to, abyste se posunuli dál...

S láskou síly propojily Hanka Sahhu-Arah jako zástupce krystalického Vědomí a Zuzana Lamíria, která pro vás s láskou vytvořila aktivní Svíce Vědomí. 


Informace k sadě:

Dostanete jedinečný krystal, který vám vybereme, není to totožný krystal z obrázku, ale vždy jedinečný kousek pro vás vybraný. Tak stejně je každá krystalická svíce svou strukturou, dokonce i barvou, unikátní. Necháváme se vést.

Sada Vědomé pozornosti obsahuje: 1x jedinečný osobní oboustranný křišťál a 1x krystalickou svíci

- Krystalická svíce pro vás bude planout cca 25 vědomých hodin, což je 1500 minut, což je cca 90.000 sekund


Pár užitečných rad a informací:

  • Pokud je světelný paprsek aktivní, jsem ve Vědomé pozornosti v daném tématu, na který je sada aktivována. Pokud jsem dopracovala nebo energie doběhla, svíčku sfouknu.
  • Krystal je mým průvodcem, mohu jej držet v rukou, mít ve svém poli, pozorovat jej, tyto kameny při Vědomé práci je vhodné mít poblíž sebe cca 1 metr od sebe.
  • U práce nemusíme být někde sami zavření, ale nechme i běžný denní život v tomto tématu odehrát svoji konstalaci, která nám může ukázat víc, než ona samota. Buďme pozorovateli...
  • Pokud budeme vědomě v tématu, může nám Vesmír zrcadlit různé situace, mohou se nám ozvat lidé, s nimiž jsme dlouho nekomunikovali, pozorujte události kolem sebe, v práci, co se vám snaží Zdroj sdělit, předat? Následujte znamení, všímejte si jich.
  • Dané téma pro každého z nás může znamenat něco jiného. Pokud začnou chodit jiná témata, mohou být součástí toho, na kterém právě pracujete, nechte jej proudit...
  • Usnul jsem ! ... ano i to se stává, některá témata pro nás nesou určité informace, které nemáme mít plně zvědoměné (především ty galaktické) tak se toho spoustu může vyřešit přes usnutí. Je to tak v pořádku.
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ