Čaroit ze Sibiře

Vyprodáno

Nádherný čaroit je velmi mocný kámen obdařen vysokovibračními především mystickými a spirituálními energiemi, krystalickým transformačním plamenem.

Jeho energie je nám seslána shůry právě pro tento čas Vzestupu a Transformace, kde procházíme na další úroveň a propojujeme se s dalšími Novými - přitom tak starými známými energiemi, bytostmi...

Je to kámen, který se vyskytuje pouze na jediném místě na Planetě Zemi v Rusku, tak se jedná o velmi výjimečný krystal nejen energeticky. Zároveň je tento krystal určený právě pro tuto dobu a jeho zásoby jsou limitované a téměř jsou vyčerpány, proto jde jeho cena každým dnem nahoru.

Člověk se na něj dokáže napojit na dálku pokud k němu patří, mělo by se mu roztočit pole nebo cítit silnou energii v oblasti hlavy, třetího oka a korunní čakry, kdy může dojít k prudkému uvolnění a průtoku vysokovibračních energií do našeho těla, které celé přeskládá.

Esence fialového transformačního krystalického plamene je Vědomým Průvodcem duchovních učitelů a také lidem, kteří pracují pro Vyšší kolektivní Dobro, pracují s lidmi, channelují, komunikují s vyššími sférami a jsou léčiteli nebo Předavatelé informací pro druhé.

Fialový krystalický plamen nese esenci očištění aury a těl a všech úrovních, proniká do samotné hmoty v napojení na Vyšší energie a duchovní vhledy, propojení s mágy a mystiky Čisté duchovní sféry Duchovních průvodců fialové sféry pracujících v 6. dimenzi.

K čaroitu přidáváme i podstavec, aby mohl působit jako krystalický plamen.

274 g


4 240,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ