KRYSTALOVÉ SEMINÁŘE

TERMÍNY SEMINÁŘŮ - PRAHA

13.2.  KRYSTALY 1KRYSTALY I. 

V tomto semináři se dozvíte nejen základní informace o minerálech, ale také jak si vybrat svůj osobní krystal, jak krystaly očišťovat, jak se s nimi propojit skrze vyšší Já a úroveň Srdce. Dále jak si s krystaly sos pomoci a jej je využívat v běžném životě. Bude zde také prostor pro vaše osobní otázky a odpovědi. 

KRYSTALY II. 

Tento seminář je pro všechny, kteří absolvovaly seminář krystaly I. kde se posuneme do hlubší - vyšší úrovně práce s krystalickými mistry. Kde se dozvíme, jak rozpoznat mistrovské krystaly a jejich druhy, jak je můžeme nejlépe využít jejich energii, naučíme se, jak krystaly programovat, jak stahovat energetické - informační kódy, jak vytvářet krystalické proudy světla, napojení na Zemské - Kosmické krystaly, jak s krystaly léčit a stavět krystalické geometrie, gridy na různé podporující záměry. 

KRYSTALY III.

Navazující seminář pro ty, jenž absolvovaly seminář Krystaly I. a II. Zde se už bude jednat o práci pro ty, kteří cítí, že s krystaly budou chtít provádět krystalické terapie, léčit, provádět energetické operace, stahovat kolektivní energie skrze své krystaly, stavět v portálové dny krystalické portály a geometrie. Zde si také předáme informace o tvorbě portálů, jejích otevírání a uzavírání, vytvoření hologramu vyššího Já. 

DOPLŇUJÍCÍ SEMINÁŘE

Dále budeme otevírat semináře, které budou zaměřeny na konkrétní typy mistrovských krystalů. Tyto semináře budou pro ty, kteří absolvovaly Krystaly I. abychom skupinu nezdržovali základními otázkami. Jako jsou Lemurské krystaly, ISIS krystaly, Krystaly Katedrály, Strážce záznamů, Laserové krystaly, Spojovatelé času, Dévické krystaly, apod.Krystalové semináře se konají v Praze, v prodejně Krystalgalaxy, kde je nepřeberné množství minerálů, mistrovských krystalů a které si pro tuto práci můžeme osobně nacítit.

Semináře probíhají v úzkém kruhu lidí, aby se dostalo individuálnímu přístupu každému účastníkovi a byl také dostatečný prostor na veškeré otázky a odpovědi.

.

Pokud již teď máte zájem o informace, napište nám na email seminare@krystalgalaxy.cz a popřípadě připojte i zájem o druh semináře. Váš kontakt si uložíme a dostanete tak informace jako první, než budeme informace sdílet veřejně.


© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ