Morganit surový krystal

Vyprodáno

Unikátní a nádherný krystal surového ukončeného Morganitu, také jako multidimenzionálního krystalu pracující s vyššími růžovými-bílými paprsky bezpodmínečné Lásky, plazmatické tekuté energie, která prochází i těmi největšími bloky propojené s Láskou. 

To mohou být ty nejhlubší zranění, 13. komnaty, vina vůči sobě napříč života a dimenzemi. Otisk viny v nás - nesebeláska a nedůvěra, která může měnit události a situace v našem životě, které si naše Duše naplánovala. 

Tekutá energie světelného Morganitu námi prochází jako otisk Lásky a odpuštění na buněčné úrovni, úrovni DNA. Odpuštění druhým, pochopení hvězdných válek, dna zásahů a všeho, co na nás mohlo být pácháno. Odpuštění nám samým za vše, kdy jsme šli proti sobě, kdy jsme se neposlouchali, kdy jsme nekonali naším Srdcem. 

SMÍŘENÍ. 

Pocítění pulzující energie ve Vesmíru, té nejsilnější energie, která dokáže vše změnit, vše napravit, vše vyléčit. Tuto mocnou sílu má k dispozici každý člověk, každá bytost napříč Vesmíry. Tato energie má stejný jazyk. Je to LÁSKA. 

LÁSKA. 

Nech vibrovat toto slovo celým tvým Vědomím, celým tělem. 

Nalaď se na tuto energii skrze krystal Morganitu. Nech se poléčit, otevři se, dýchej, odpouštěj a PŘIJÍMEJ. 

Přijímej dary, které jsou ti předávány v pokoře a úctě sám k sobě podívej se pravdě do očí. Již není čas na kompromisy, následuj cestu Srdce, cestu Lásky a já budu tvým průvodcem...

103 g - přírodní krystal Morganit

- Morganit ve vyšší sféře propojený se souhvězdím Labutě, Archeridan bytostmi. 

7 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ