CHRYZOKOL

18.07.2019

Chryzykol je nádherný duchovní krystal, který přináší vnitřní klid a pomáhá nám při meditacích, ale také ve velkých změnách v našem životě. Ukazuje nám cestu, abychom překonali své strachy a změnili své myšlení na pozitivní. 

Velmi působí na srdrční čakru, čakru hrdla a na 3. oko. 

Energie bezpodmínečné Lásky nám pomáhá hojit veškeré bolesti na úrvoni Srdce, bolest, pocit viny, strach, pocit samoty, to vše, co může být uloženo v nás velmi hluboko, tak bude s citem a něhou ukázáno a společně léčeno. To vše nás směřuje do bodu, abychom se skutečně otevřeli Lásce, beze strachu, bez očekávání, abychom šli do pravé hloubky vztahu k ostatním i sobě. 

To, co cítí naše srdce by pak mělo být vyřknuto správnými láskyplnými slovy. Očistit a odpustit si vše, co jsi škaredého vyřkl nebo nebopak si něco nechtěl nebo nemohl říct, kdy jsi mlčel, kdy jsi nemohl vyřknout pravdu, ač tvoje srdce po tom tolik tak toužilo. Kdy jsi chtěl někoho pochválit, kdy jsi chtěl zpívat, tato energie by měla být znovu i pomocí tohoto krystalu uvolněna. 

Krystal energeticky působí i na centrum 3. oka a pomáhá ve schopnosti duševního vidění.  

Ať je tvé Srdce, Hrdlo a Třetí oko očištěno, propojeno a aktivováno. Nechť je konečně s láskou a klidem vyřknuto, kdo JSI. 

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ