Geometrie Ochranného štítu

06.03.2023

Byla jsem vedena Velkým Bílým bratrstvem k sestavení posvátné geometrie Ochranného Štítu, ale také k naprogramování křišťálů, které jsou svou zdrojovou esencí předávající, aby jasně vyzařovali do pole hologram pro rozpoznání Pravdy od mnoha forem manipulací.

Tato geometrie navazuje na odkaz, který byl předán a který ještě zde znovu uvádím...


Nyní začaly internetem putovat mnohé informace, tak jsem měla potřebu zeptat se světelných spojenců… sdílím v krátkosti to, co se dá vtěsnat do slov.

Práce s Hologramy je určitou skupinou lidí aktivní už velmi dlouho a je také úzce spojena s chemtrails, kde určité části prvků zůstávají ve vrstvách podnebí a to celé s cílem VYTVOŘIT na obloze hologram - doslova projekci, na kterou se budete dívat a bude pro vás očima REÁLNÁ.

Je to cíl vytvořit něco, co většina lidské populace uvidí tzv. na VLASTNÍ OČI, a tak bude nezpochybnitelné...Opak bude pravdou, jedná se o velmi promyšlenou manipulaci, která může skrze hologram na nebi vytvořit doslova ,,realitu,, Může se jednat o útok mimozemských bytostí na vaši planetu, abyste kolektivně jako lidstvo začali mít strach a ,,POTŘEBOVALI,, tak vaši vládu, ozbrojené síly, aby vás uchránili od toho, co není pravda a je uměle vykonstruováno. 

Může se zjevit cokoliv, i reálný obraz Krista, který k vám na nebi promlouvá… možnosti a stupeň manipulace je velmi promyšlený, a tak záleží na každém z vás. 

Na to, na co vás připravujeme celou dobu. 

Je potřeba, abyste převzali odpovědnost za to, co CÍTÍTE ! Portál Srdce a vaše pravé naciťování je klíčem k rozpoznání PRAVDY nebo MANIPULACE, která vám je a bude předávána. (I když věci uvidíte na vlastní oči, Srdce dokáže tyto falešné kódy zcela jasně rozpoznat.)

A také, že Světlo nemusí být vždy světlem. Ale i channelingy mnohých bytostí připravující vás na něco, mohou být jen prodlouženou rukou těchto manipulativních bytostí.

U mnohých lidí už se nyní ZAHÁJILA zvýšená práce a LÉČENÍ na vaší srdeční oblasti, která je k tomu všemu klíčem. 

Mnohým bytostem budou na povrch vyneseny velmi bolestivé galaktické vzpomínky, oddělení, ke kterým docházelo a které vaše srdce v paměti nese v sobě. U některých duší bude zapotřebí projít tímto procesem, aby jejich se jejich srdce dostalo do potřebné vibrační úrovně nezatížené minulostí.

Může se objevit bolest a tíha na srdci, zhoršené dýchání, píchání u srdce a tlak na hrudníku, ztuhlost krční páteře, zvýšené teploty, únava a celotělní transformace, neboť k těmto vzpomínkách se pojí buněčná a DNA paměť celého těla. Informace máte, tak se jen uvolněte a nechte tento proces léčení projít. Řekněte pomyslné ano tomuto odkódování a transformaci, která vám pomůže jasněji CÍTIT. 

Zavolejte si své průvodce a léčitele, u mnohých bude docházet i k energetickým ,,operacím,, Víme, že se tato informace dostane k těm správným lidem, aby mohli pracovat se svými skupinami tak, jak budou Světlem povoláni. Nyní probíhají jednání Galaktické rady o budoucích krocích, které co nejméně zasáhnou přirozený vývoj Lidstva.

Nezapomeňte, že jsme s vámi a není čeho se bát. Strach je jen výživou pro tyto bytosti a udržuje vás v nízkých vibracích.

Dohlíží na vás mnoho spřátelených ras, které jsou součástí plánu Země. 

Nemít strach je nyní základní potřebou člověka. 

S láskou vyslanci Světla a Hana Sahhu-Arah


© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ