KŘIŠŤÁL LASER

14.07.2019

Laserové křišťály mohou být nenápadné krystaly, které nám přesně ukazují vnitřní krásu, ten, jenž má čisté srdce a dobré úmysly tyto krystaly pozná, a tak aby se krystaly dostanou do rukou těm, kteří jsou pro práci s nimi povolaní.

Laserový křišťál
Laserový křišťál

Jsou to mistrovské krystaly, které jsou určené pro osoby, které už s krystaly pracují a nebo vnitřně cítí, že s krystaly už v minulých životech pracovali a že právě v tuto chvíli nastává čas znovu s krystaly vědomě pracovat.

Laserové křišťály vytahují z našeho pole veškeré strachy, které v sobě můžeme nést a které se týkají zneužití naší síly, využívání právě krystalových mistrů, osobních darů pro naše blaho a také k urychlení duchovního vývoje, který ale nemusel být pro nejvyšší dobro všech. Křišťál nám může ukázat situace, zkázy a zániky civilizací, v mnohých můžete najít a tuto zkušenost pocítit jako blok ve svém těle. Nastala příhodná doba opět v pokoře přijmout své dary a začít je používat a sdílet s ostatními, s dobrým záměrem pro nejvyšší dobro všech.

Čím více laserové krystaly využíváme, tím se stávají silnějšími.

Tyto krystaly v sobě koncentrují obrovské množství energie a dokáží vyslat velmi silné laserové paprsky, které můžeme používat k léčení jak našeho fyzického těla, tak jimi můžeme přivádět obrovské množství energie do našich čaker a našeho pole, zvyšovat s ním své vibrace a tím snáze dělat posunu a nalazovat se na vyšší sféry.

Krystaly se hodí na uvolňování všech energetických šňůr, které máme k určitým věcem (i závislosti), ale také k uvolnění partnerských šňůr s osobami, se kterými jsme se sexuálně sdíleli a s nimiž můžeme být stále propojeni.

Křišťály zobrazují vše, co není naše, ukazuje nám v kterých oblastech přebíráme cizí energie vědomě, či nevědomě, s jakými programy, názory, či věcmi, které jsou od druhých lidí se ztotožňujeme a přijímáme je do svého pole jako svou část reality. Kdy chceme pomáhat a dávat se tam, kde si ostatní mají už pomoci sami. Krystal nás dokáže odklonit od všech ,,cizích,, energií, abychom skutečně pocítili sami sebe a to jak to skutečně máme MY.

Křišťál nám pomáhá při rozpomínání si na naše dary, schopnosti a vše, co k nám nyní přichází, abychom aktivovali své dary a začali je používat a sdílet s ostatními. Laser nám pomáhá celkově při aktivování telepatie, nalazení se na Vyšší vibrace a jemnohmotný svět, komunikaci se světelnými pracovníky, při propojení s Vyššími Já.

Na povrchu těchto laserových křišťálů můžeme najít různé symboly a znaky připomínající klínové písmo. 

OČISTA A NABITÍ LASEROVÝCH KRYSTALŮ

Tyto křišťály v sobě nezadržují energie, a tak se nemusí čistit. Pokud ale vnímáme, můžeme je propojit s tekoucí vodou, nejlépe řekou studánkou apod. Můžeme jej vystovovat přímým slunečním paprskům a také měsíčnímu, nejlépe úplňkovému svitu. 


Laserové křišťály můžete najít v našem e-shopu v sekci MISTROVSKÉ KRYSTALY. 


Autor: Hana Sahhu-Arah

Článek můžete libovolně šířit s uvedením autora a odkazu zdroje www.krystalGalaxy.cz


© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ