Posvátná geometrie Jarní rovnodennosti

20.03.2021

Sdílíme s vámi posvátnou geometrii JARNÍ ROVNODENNOSTI. Uprostřed geometrie jsou hlavní krystaly - arkturiánský vodní katedrálový citrín se záhnědou, jenž zastupuje rovnováhu Světla a Tmy. V tento den rovnodennosti se Světlo a tma stávají jednou Polaritou, nastává Rovnováha. Přímo na rovnodennost nastává 12 hodin Světla, 12 hodin Tmy. 

Dále geometrii zesilují Černé turmalíny, kde se ve spodní části nachází obrovský krystalický turmalín, který je v geometrii naproti citrínového duhového obelisku. 

Dále jsou v geometrii ukotvené Krystalické Vědomí pyritů, oboustranných křišťálů a také žlutých fluoritů.

Vyjdi v tyto dny Rovnodennosti na Slunce a nechej na sebe dopadat zlatavé sluneční paprsky plné kódů, zdrojového Vědomí. 

Pociťuj, jak tebou prostupují, stávají se součástí tvého Vědomí. Můžeš si představit sluneční paprsky a krystalovou geometrii jako rotující hologramový otisk, který tebou prostoupí a ty uvidíš, v čem se ten tvůj aktuální otisk liší... tvé Vědomí pak spustí informace a signály do všech částí, do všech orgánů, buněk a podle tohoto Nového otisku se Vědomě přenastavíš.

S láskou pro nás, Hana Sahhu-Arah


© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ