KRYSTALY - STRÁŽCE ZÁZNAMŮ

14.07.2019

Strážci záznamů jsem velmi silné mistrovské krystaly, které v sobě nesou tajemství a moudrost Vesmíru.

Krystaly jsou naprogramovány Vědomými bytostmi, kteří s krystaly pracovali např. v Atlantida, Lemurie, Sibiř, Himaláje, Egypt...) tak jsou také naprogramovány těmi, kteří jsou Strážci poznání, knihovníky Moudrostí v jiných sférách Země - Kosmu.

Krystal jako strážce záznamů - viditelné trojúhelníky
Krystal jako strážce záznamů - viditelné trojúhelníky

Tyto krystaly vyzařují a předávají Zdrojovou pravdu a určitou moudrost, Vědění, kterých bylo dosaženo, jsou zde platné Zemsko-Kosmické principy napříč Věky... Záznamy byly do krystalů vloženy a nyní se krystalických strážců záznamů objevuje čím dál víc, neboť jsou na ně lidé připraveni, nadešel náš čas.

Strážci záznamů slouží pro Nejvyšší dobro, nejen náš posun, ale také kolektivní Vzestup. Tyto mistrovské krystaly, fungují jen s lidmi a bytostmi čistých záměrů a srdce, takže se jejich vědění nedá zneužít.

Čas těchto posvátných krystalů právě přichází, krystaly nesou záznamy, které přesahují naše lidské chápání, často jsou propojeni s osobními Průvodci, kteří člověka učí tyto záznamy číst a s krystalem správně spolupracovat.

Tento krystal vás zavolá, stává se, že záznamy a symboly na první pohled pro ostatní lidi nejsou vůbec vidět. Avšak pokud se dostanou tam, kde mají, své záznamy ukáží a vyšlou paprsek svého světla do vašeho srdce a vy budeš cítit, že tento krystal vám náleží, i když si nepřipadáš pro práci s ním povolaný nebo připravený.

Věř, že tvůj čas nadešel...

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ