Akvamarín okřídlený krystal + světelné město

Vyprodáno

Nádherný okřidlený vysokovibrační akvamarín, který je obklopený křídlami muskovitu. Na velkých krystalech pak začala nová krystalizace a vzniklo tak nádherné světelné akvamarínové město, komunikující s akvamarínovým chrámem vyšší dimenze a nanebevzatým mistrem El Morijou. 

Akvamaríny z vysokých čistých hor jako vyšší vibrace modrého světla obsahující posvátnou Pravdu a Zdrojové Vědomí uchované v horských nebesích. Nesoucí Čistotu a neposkvněnost. Vibrační Komunikátor.

Akvamarín se světeleným chrámem je v první řadě propojený s komunikací a předáváním světelných kódů a informací potřebné pro naše ukotvení. Jsou zde klíče pro pozvedávání našich osobních vibrací, každodenní práce s fyzickým tělem a jeho prosvětlování, aktivaci spínačů a působení na světelná těla...

Akvamaríny jsou krystaly, které nám napomáhají v udržování a v rychlém zvýšení našich osobních vibrací. Jsou vhodným krystalem, kdy paprskovým světlem je umožněna komunikace se světelnými bytostmi, hvězdnou rodinou a v dnešní době také komunikaci s naší mateřškou lodí, plavidlem, jenž je nyní blízko Země... 

Je to jeden z nejsilnějších, vysokovibračních energetických krystalů, aktivátorů a spouštěčů, pro ty, kteří jsou připraveni. Tento kousek je pro toho, koho akvamarín volá již delší dobu a cítí, že by měl mít u sebe nějaký větší kousek. 

Energie, informace a klíče, kódy v krystalu nejsou k slovnímu předání, tento krystal vás zavolá a vy budete vědět. 

Jeho vysoká energie nás prosvětluje na všech úrovních, tento krystal je jako světelná krystalová sprcha, která nás udržuje ve vysokých vibrací a Vědomí. Zároveń jeho světlo nám bude zobrazovat vše, co máme ukončit, čeho se máme pustit, co odevzdat a také co přijmout, co si dovolit, čemu se otevřít. A to velmi rychle, neboť je potřebné naše silné Vědomí a Tvůrcovská energie. Přijetí odpovědnosti a konání každoddení práce Světlu. 

Tento silný krystal může spustit rekalibraci fyzického těla a také přivolat hlubší očistu spojenou s teplotami, zimnicí, průjmy, únavou, horečkami, bolestmi fyzického těla... toto jsou normální očistné procesy, je potřeba pít více vody a nechat jeho energii projít, propojit se s ní...

470 g

Krystal je nádherný a úžasné je, že se dá tá také postavit na plošku, tak cca jako na první a druhé fotce :) 


26 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ