Ametyst drůzička TrojJedinosti

Vyprodáno

Krásná ametystová drůzička, jenž zastupuje energie Troj-Jedinosti. 

Tělo, duši, ducha a jejich vzájemné propojení. 

V krystalu můžete vidět zastoupenou fyzickou úroveň a vše, co je propojené s naším tělem, silou, výživou, stabilitou a pocitem DOMOVA jak ve svém těle, tak zde na Zemi. 

Posvátné Srdce krystalu je zářícím středem, Zdrojem, který propojuje spodní i vrchní světy do jednotného celku. Naše srdce nám dává jasné signály, aby jsme doslova fyzicky cítili to, co máme vykonat, co nás volá, kde je naše vášeň. Je zde Srdcem cítít jasné ANO a také jasné NE, naše osobní hranice. Naše srdce je také propojovatelem se světelným mozkem, který pro nás a náš celek hraje také zásadní úroveň. 

Vrchní část krystalu, to jsou všechno energie, které nás a náš svět abolutně přesahují. Jsou to veškeré vize, představy, vhledy a energie, které k nám přicházejí, Mnoho z nich jsou tak silné, a tak reálné, že se s nimi můžeme ztotožnit a následovat něco, co se nám otevírá. 

Ale právě ono PROPOJENÍ, je uskutečnění věcí, které k nám přicházejí, které cítí naše Srdce, které vyhodnotí náš světelný mozek a které projdou do naší fyzické podstaty a vnímáme je uskutečnit v realitě. 

Tato ametystová drůzička je jako bytůstka, která má ráda pozornost a své vlastní místečko na vyzařování. 

1 900,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ