Ametystová Koruna

Vyprodáno

Ametystová koruna, nositelka královské esence, která je propojena se zemsko-kosmicko moudrostí. 

Koruna přichází pro toho, kde přijímá své poslání a je nositelem Moudrosti, kterou má sdílet a předávat. Ten, jenž si je Vědom, že je kanálem, bytostí, jenž ve svém zastředění přenáší zprávy a moudrost Kosmu. Nejedná pro osobní blaho, ale je zástupcem vyššího Vědomí na Zemi.  

Možná vnímáš fialový paprsek Vědomí, který je propojen s Moudrostí předavatelů, těm, kteří svá duševní poznání zde na Zemi mají sdílet s ostatními, ať už přímou formou, tak formou psanou, zpívanou, grafickou...

K práci vás pozývají strážci vyšších principů a řádů, ti, jenž udržení určité vibrace a akášickou paměť Země.

Je to krystal, který nám otevírá Korunu Vědomí v propojení s naším srdcem. Uvědomění, proč jsme vyslanci zde na Zemi a co zde máme za naši sféru vykonat.

Ze začátku především skrze sny nás bere na místa, kde dochází k prvotnímu načítání potenciálů a už stáhnutých informací, kde postupně dochází k předáním pro tuto dobu.

K našemu učení, kde přijímáme zprávy, kde můžeme komunikovat o našich dalších krocích, které jsou propojeny s dalšími bytostmi - lidmi na Zemi, které máme potkat a společně něco vykonat.

2,44 kg

4 400,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ