Archandělský křišťál

Vyprodáno

Křišťál plný světla, který se v krystalu mihotá a vytváří při každém pohledu jinou scenérii, jiný příběh, jinou energii, je to krystal archandělské energie, andělů, léčitelů, ochránců. Můžeme je vnímat v krystalu a také na fotografiích, pro toho, komu je krystal vyvolen. 

Archandělé nás vyzívají, ať jim otevřeme naše srdce a dovolíme si přijmout pomoc nejen v této době. Ať se otevřeme spolupráci na dalších úrovních, ať projdeme další branou.

Přes vibrace křišťálu se tak snáze dokážeme naladit na jejich přítomnost a zprávy a energie, které nám chtějí předat. Možná my sami jsme propojeni s andělskou sférou víc, než si myslíme. Zastáváme určitou úlohu a přes noc se můžeme radit o našich dalších krocích, které jsou provázané s dalšími lidmi, které máme potkat, kterým máme něco předat, nebo kterým máme pomoci, podpořit je na jejich cestě. Jsou to i lidé, jenž mají potřebu sáhnout si na život.

Sami dokážete pochopit velké zranění a bolesti druhých, neboť jste jasnocitlivý a díky zažitým zkušenostem, tak sami můžete nejlépe pomoci.

Křišťál sám je jako tekuté Světlo, tisíce zářivých hvězd v jednom krystalu, jenž je zde pro nás jako Přítel, průvodce. Jeho nádherné vibrace přinášejí klid a působí především na naše centra a energie v těle, programy, které jsou propojené s nevírou, pochybnostmi nejen v sebe, ale v to další, co si myslíme, že je za oponou, ale ono je to naší součástí.

Krystal má 0,45 kg

2 222,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ