Archandělský křišťál

Vyprodáno

Křišťál plný světla, který se v krystalu mihotá a vytváří při každém pohledu jinou scenérii, jiný příběh, jinou energii, je to krystal plný andělů, andělských léčitelů, ochránců. Archandělé nás vyzívají, ať jim otevřeme naše srdce a dovolíme si přijmout pomoc.

Přes vibrace křišťálu se tak snáze dokážeme naladit na jejich přítomnost a zprávy a energie, které nám chtějí předat. Možná my sami jsme propojeni s andělskou sférou víc, než si myslíme. Zastáváme určitou úlohu a přes noc se můžeme radit o našich dalších krocích, které jsou provázané s dalšími lidmi, které máme potkat, kterým máme něco předat, nebo kterým máme pomoci, podpořit je na jejich cestě. Jsou to i lidé, jenž mají potřebu sáhnout si na život.

Sami dokážete pochopit velké zranění a bolesti druhých, neboť jste jasnocitlivý a díky zažitým zkušenostem, tak sami můžete nejlépe pomoci.

Díky jeho vibracím je výborným pomocníkem při všech meditacích a veškeré duchovní práci.

Krystal má 0,4 kg


1 700,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ