Archandělský Křišťál - 2,7 kg

Vyprodáno

Mistrovský obrovský světelný křišťál, který je propojený s Archanděli a jejich fyzickou přítomností. Je zde pro toho, kdo s Archanděly pracuje a vnímá jejich přítomnost a cítí jejich energii, pracuji s nimi a pomáhá tak třeba i ostatním jako anděl ve fyzickém těle.

Archandělé skrze tento živoucí krystal mohou pomáhat tak více ,,fyzicky,, neboť krystal je určitou vysokovibrační branou do různých prostor. Křišťál má silnou očišťující energii, která působí jak na fyzická těla, tak očištění Duše, karmických, rodových vazeb a všeho, kde cítíme, že jsme zatížení a potřebujeme se očistit a vstoupit tak do Naší síly, Nové energie, která nám je ale tak PŘIROZENÁ.

Krystal je plný světla, je to krystal plný andělů, andělských léčitelů, ochránců, strážců, ale také komunikátorů a pomocníků ve všech situacích. Archandělé nás vyzívají, ať jim otevřeme naše srdce a dovolíme si přijmout pomoc, ať je posíláme na místa, která to potřebují, protože naší žádostí se energie správně rozběhnou...

Přes vibrace křišťálu se tak snáze dokážeme naladit na jejich přítomnost a zprávy a energie, které nám chtějí předat. Možná my sami jsme propojeni s andělskou sférou víc, než si myslíme. 

Zastáváme určitou úlohu a přes noc se můžeme radit o našich dalších krocích, které jsou provázané s dalšími lidmi, které máme potkat, kterým máme něco předat, nebo kterým máme pomoci, podpořit je na jejich cestě. Jsou to i lidé, jenž mají potřebu sáhnout si na život.

Sami dokážete pochopit velké zranění a bolesti druhých, neboť jste jasnocitlivý a díky zažitým zkušenostem, tak sami můžete nejlépe pomoci. Díky jeho vibracím je výborným pomocníkem při všech meditacích a veškeré duchovní práci. 

Archandělský křišťál plný Lásky a andělských křídel, tváří, které můžete v krystalu objevovat. Samozřejmě jeho energie je neustále jiná, vytváří se Nové světy, mlhoviny a také duhy...každý den se rodíme a můžeme začít žít nový život...právě teď. 

Křišťál má 2,7 kg a plošku, aby mohl stát a vše kolem zahalit do vysokých vibrací Světla. 


12 200,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ