Arkturiánská Elestial informační Vodní Záhněda - 4 kg

Vyprodáno

Vodní Katedrálová záhněda jako krystal elestial v propojení s Arkturiány a stahováním informací, zvyšování vibrací a ukotvování všeho, co se má skrze naše Vědomí stáhnout. 

U tohoto krystalu je zřejmé, že slovy nejde popsat, co vše v sobě nese a jaký je jeho účel, který i tento krystal má naplnit, na to, co byl naprogramován, co svým vědomím přijal. Je to jeden z důležitých speciálních krystalů, který v sobě nese vodu. Jedná se o enhydro krystaly, které v sobě nesou aktivní informační vodu - naprogramovanou a starou miliony let, nese tak čisté záměry planety Země ve své Zdrojově čisté energii. 

Tyto výjimečné krystaly v sobě nesou a obsahují vodu starou několik milionu let...nesou Prvotní Prapodstatu a čistotu Záměrů i plánů Duší. Nepokřivení a absolutní sílu, Pradávnou ZDROJOVOU moudrost.

Je to jako jádro s pulzní energií, je jako kosmickou krystalickou lodí, která v sobě má aktivní software. Umí v sobě hromadit informace, energie, uchovávat a v určitou správnou dobu pak spustit velmi silnou pulzní vlnu světla, kódů a energií, prostupující skrze dimenze, prostory. 

Jedná se o výjimečný kousek, o kterém nemám moc slova, neboť to vše si majitel načte skrze obrazovku sám, pokud má být u něj, rozběhne se u vás taková energie, že jasně pocítíte, že krystal patří k vám...

Krystal by měl jít do rukou tomu, kdo jej skutečně cítí svým srdcem a už nějaké krystaly doma má, aby byl zvyklý na tuto sílu a mohl tak fungovat. Kdo je povolaný světlem být strážcem, tak Arkturiáni vydají paprsek světla nebo spustí silné energie, abyste věděli a nepochybovali, že má být u vás. 

-- Vyhrazuji si právo zrušit objednávku, pokud bych cítila, že má jít krystal jinam, Děkuji. 


23 232,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ