Atlantský - Lemurský DRAČÍ Křišťál + portál + spojovatel času

Vyprodáno

Může být Lemurský krystal zároveň Atlantský? 

Mohou ještě navíc tyto dvě sféry být nějak propojeny s dračí říší? Ano, neboť tento krystal nese velmi jasné informace a propojení těchto sfér, které se v tomto čase čím dál víc odkrývají, vyvolávají vzpomínky a dotýkají se Zkušeností a zážitků naší Duše.

-- 

Mnoho z vás může nést vzpomínku na Atlantídu, mnoho z vás na Lemurii, avšak je zde mnoho bytostí, které cítí obě tyto období, sféry ve svém DNA klíči. Mohou to být právě duše, které jsou průvodci lidí na Zemi i v jiné úrovni a na Zemi se inkarnují pouze v určité důležité etapy. Taková rozpomínací linka může vést přes Egypt, který se odkrývá v první fázi...

Naše Vědomí je součástí kolektivního a Vyššího Zdrojového Vědomí, jenž obsahuje veškeré informace - inkarnace a tak se můžeme cítit být propojeni s ISIS, Horem, Atlantskými Vědci, kněžími, Lemurským léčiteli nebo kýmkoliv, kde se dokážeme propojit s Vědomím daného bodu. Není to ztotožnění se s osobou - bytostí, ale náhled a prožití propojení opravdu každého tvora, jenž žil na Zemi a může s námi sdílet své Vědomí a moudrost. 

A to je nyní ukotvení tohoto krystalického Vědomí, Uvědomit si naši nekonečnost a pomyslnou hranici za našimi osobními zkušenostmi Já JSEM a pak tím vším, co se mi může ukázat, co mohu odkrýt a nese zkušenosti někoho dalšího, avšak stále propojeného Vědomí s námi, neboť ke všemu máme přístup. Nakolik se naše Vědomí otevře, že můžete čerpat z morfogenetického pole přímé informace o čemkoliv, pokud je zde záměr a čistota našeho Srdce. 

15 000,00 Kč

Je zde hluboký příběh skrze vnitřní portál, který nás bude brán na různá místa a k různým světelným bytostem, a můžeme vidět jejich život - zkušenosti z jejich pohledu, v tématech, kde můžeme nyní v přítomnosti s těmito informaci něco vykonat. Mohou nám předat přímé vize, obrazy, sami se můžeme přenést do těchto dob, kde skrze vlastní tělo můžete být v té přítomnosti toho druhého a stahovat, sledovat, pochopit a přenést to do této přítomnosti. Krystal má Průvodce Thovta, jenž nám pomáhá Provázet nás těmito příběhy a propojovat s bytostmi, které s námi mohou promlouvat nebo skrze které můžeme do těchto dob nahlížet, bytosti, kteří nás volají ke spolupráci a k předání. 

Jedná se o určité rozpomenutí a stáhnutí do krystalických mřížek - kolektivního Vědomí, takovou další Aktivací, která může být jak ve skupinách, tak ale při velmi individuální práci, i skrze sny.
Co s těmito setkánímí, příběhy se bude dít dál je otázka. Důležitým bodem je právě Zvědomění a vypadá to na spisy, jenž budou zaznamenány, možná skrze to přijde kniha, či jiné materiály na rozpomenutí pak dalších lidí...mohou to být i písně, oblečení, techniky léčení, obrazce, krystalické aktivace, naše osobní aktivace síly a schopností. 

To vše má být ukotveno do dračího krystalu, jenž bude mít svoji cestu v dalších letech na Zemi... tak i vnitřní portál stráží dračí sféra. Kdokoliv by chtěl energii nebo informace využít jen k vlastnímu prospěchu, drakům se zodpovídá. 

Slouží zároveň je velmi aktivní ochránce v astrální rovině, neboť naše vědomí se bude rozšiřovat, nastávat tak bude i jiná práce, jenž souvisí s osobními energiemi, kde ještě nemusí mít majitel krystalu jasně určenou ochranu ve vyšších vrstvách astrálu. Draci jsou zároveň strážci vaší energie a všech formách energetické manipulace, abyste jasně znali své hranice a naučili se s nimi pracovat ve všech rovinách. 

Co vše dalšího s tímto krystalem bude staženo a odkryto se teprve časem i vlastníkem krystalu ukáže.

3,7 kg

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ