Channeling křišťál + spojovatel času 1,1 kg

Vyprodáno

Majestátná, přes 1 kilo vážící zářící světelný křišťálový sloup jako channeligový krystal spolu s darem Spojovatelem času a vnitřními světy, kde dochází k výuce komunikace. 

Tento výjimečný křišťál příchází jako pomocník pro naučení se příjímání a stahování informací (channelig) jak pro nás tak pro ostatní. V prvotní fáze je zde nalazení se na to, co vám brání v tom přijímat zprávy, jestli je to důvěra v tom, co vám přichází, pochybnosti o sobě, svých darech, či bloky z minulosti, zastavení své síly. V této fázi s vámi krystal bude pracovat na zpřístupnění a otevření se Světlu a signálům, které jsou směrem k vám vysílány. 

V další fázi pak dochází k výuce a propojení se s vaší esencí a určení si určitých poznávacích signálů, abyste si více důvěřovali a dostávali také zpětnou vazbu v realitě. Vše je to na našem přijímání se a otevření tomu novému, co možná náš mozek ještě nechápe, ale otevírá se tomu, a tím může přijímat i správné - potvzující si signály. 

V další fázi jsou zde zprávy pro osobní poptřebu, informace týkající se naší Duše, našeho vývoje a minulosti. Spojovatel času s časy budoucími, kdy mi sami můžeme přicházet z budoucnosti do přítomnosti a pomoci vykonat zde věci, které máme. My sami jsme si průvodci a my sami bychom se měli poznat, pochopit, kdo jsme. Jak komunikujeme a jak přijímáme zprávy a jaké máme dary, na čem můžeme pracovat, co máme posilovat. 

4 400,00 Kč

V osobním přijetí a nastavení poté přichází práce pro kolektivní energie, ať už v různá portálová data, zarovnání, důležité energie, které jsou zde pro, aby se stáhly v tyto dny a ukotvily se také v krystalické mřížce a na Zemi. Aby tyto Nové energie mohly být žity.

A nejen kolektiní energie, ale poté fáze práce s druhými, předávání pro ně potřebných zpráv jako Světelný pomocník na jejich cestách, kdy jim stačí malá informace, aby udělali velký krok v před a posun. Lidé, kteří čekají na tuto světelnou pomoc a domluvu s vaší duší....

Křišťál nás nalazuje na jemnohmotnou energii a komunikaci s dalšími světelnými sférami v různých dimenzích, díky předávání vysokovibračních paprsků portálu světla jdou informace a nalazení snadněji přijímat.

Křišťál působí na mnoho metrů, avšak pokud chcete něco konkrétního stahovat, nejlepší je si krystal vzít před sebe a on nás zahalí do portálu Světla, můžeme nechat tyto zprávy proudit přes své hrdlo a vzít si např. diktafon, nebo začít tyto zprávy, psát nebo energie malovat, důležité je ZAČÍT.

  • -..-||| KAPIRO .-||| | |--.|.-- |
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ