Chrámový mistrovský křišťál

Vyprodáno

Chrámový mistrovský surový křišťál propojený s energií krystalových chrámů, kde dochází především k předávání moudrosti, k zasvěcením, zkouškám a hlubokým předáním. Většinou jsou krystalové chrámi propojené s uchováním určité specifické energie a také Věděním jako takovým. 

V krystalovém chrámu tedy mohu načerpávat, vzdělávat se, hledat odpovědi nejen na mé osobní otázky, ale otázky MnohoVesmíru. V krystalovém chrámu mohu přijímat a ukotvovat své poslání svou esenci na Zemi a nechat se zde léčit na všech úrovních. 

Krystalové chrámy k nám nepřicházejí náhodou, jsou to mistři, kteří po nás chtějí, abychom pak Vědění, které k nám přijde, sdíleli s ostatními jakoukoliv formou, ale nic si nenechávali pro sebe. Tuto samotnou cestu vlastního Vzestupu si již prošlo mnoho z nás. Nyní jdeme společně. 

Krystalový chrám předává učení a také různé ,,nové,, postupy, metody, léčení. To, abychom úplně upustili od toho, jak věci jsou, jak je vnímáme na základě našich poznání a zkušeností a mohli přijmout, že všechno je jinak.

Společenství, potkáváme nové duše a mnoho z nich jsme na naší cestě již potkali, jsou to staré známé duše, se kterými jsme mohli spolupracovat, tvořit, které jsme mohli partnersky milovat, duchovní rodina. 

Nyní se duše potkávají, aby si něco předali. 

Jsou to Nové chrámy, které nemají zdi, které tvoříme našimi setkáními, společenstvím, které není ohraničené, které nemá pravidla, ale je otevřené pro všechny, kteří chtějí vstoupit a mají čistý záměr pro naše Nejvyšší Dobro. Děje se... 


3 900,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ