Chryzokol - Srdce + Hrdlo + 3.oko - 2,4 kg

Vyprodáno

Mistrovský Chryzokol jako krystal, který má 2,5 kg a je z Konga. Tento majestátný mistrovský kus přichází Vědomě čistit, uvolňovat, a propojovat naše Srdce se vším, co tato oblast nese s hrdlem (komunikací) a 3. okem.

Mnoho lidí energii umí vést ve svém těle do míst, kde je centrum Srdce, avšak energie dostat výš, do centra Komunikace a nebo Třetího oka, už nejde mnohým tak snadno. A právě tento krystal přichází pro tuto dobu, kdy jsme si Vědomi srdce a toho, že se stále učíme tento náš osobní portál poslouchat, nestahovat, ale projevovat ho do té nejryzejší podoby a vyzařovat. Skrze srdce se naslouchat, vnímat, cítit, odpouštět, propojovat, sdílet... BÝT JEDNÍM MULTIVESMÍRNÝM SRDCEM, které je zároveň Srdce v nás...

A pak přichází centrum Komunikace, kde se chce tato silná Zdrojová energie ze srdce posunout výš, do tohoto centra, aby se Srdce mohlo vyjádřit, hlasem vyřknout ty nejhlubší přání, pocity, radovat se smát se, jasně říci své hranice, dát najevo, co se nám líbí, dát najevo to, s čím nesouhlasíme. Umět tyto pocity, které se v nás odehrávají VYŘKNOUT. Dovolit si slovem plně projevit sám sebe a tuto energii poslat skrze posvátný zvuk přes celý Vesmír, a tím tu energii zesílit. Uvědomit si ten mocný nástroj, který máme. Že slovem můžeme léčit, chválit, pomáhat růst ostatním. Je to vysoký princip opravdu slovem být tím, kým jste ve svém srdci. 

A ano, tato oblast je právě nyní ve velké očistě :) mnoho z toho jsme si po dlouháááá léta nedovolovali. Ale nyní nastává čas, naše Srdce už vydává takovou energii, tak silnou, že už cítím, že já to chci vyřknout, už to chci udělat, vlastně to i potřebuji. Potřebuji uvolnit veškeré bloky, které v této oblasti mám. Uvolnit slova, která ranila ostatní, slova, která zůstala neprojevená. Slova, kdy jsme neprojevili svou sílu, kdy jsme raději mlčeli a nechali situaci jen tak být. Vše je nyní uvolňováno a jsme právě postaveni před osobní zkoušky toho - vyjádřit kdo jsi, vyřknout nahlas, co se ti líbí. Vyřknout na hlas, co se ti nelíbí, neboť otevřené srdce již nechce lhát, a tak říká pravdu. Tyto dva kanály stávají se pak Jedním a pokud projdeme touto zkouškou, vyšle se tak silný paprsek do našeho 3. oka, kde nastává nová cesta. Kdy nemusíme plně třetím okem hned vidět jiné bytosti, dimenze, duchy a další energie. Ale třetím okem si začneme okamžitě uvědomovat energie, vidět za oponu, cítit lidi, které potkáme úplně jinak, než doposud...a zde už je na nás, co budeme chtít dále odkrývat, jak toto 3. oko používat v našem denním života. CO si i pro naše dobro necháme zastřené, aby toho na nás nebylo hodně, a co si otevřeme... 

Tento krystal nenechává kámen na kameni, takže je opravdu pro ty připravené, kteří na sobě chtějí pracovat, jsou si Vědomi, že bude probíhat očista a že budou nastávat situace, které povedou k tomu, abychom si něco uvědomili, něco změnili. Tyto situace nejsou vždy lehké, ale vždy vedou v největší Lásce k našemu OSVOBOZENÍ a být zpátky Vědomím tam, kde máme být. 

!! Tento krystal nesnese vodu, vodou se neočisťuje ani neomývá, neotírá. I od prachu pouze dotekem, způsobuje totiž reakce v propojení s vodou... 

Jeho energie je velmi silná, v prvních dnech může přijít fyzická očista, je to tak v pořádku. Tak stejně můžete kámen přesouvat do jiných místností, pokud toho bude na vás hodně... Můžete cítit v blízkosti kamene tlak na Srdci, na 3. oku, je to tak v pořádku, kdyby toho bylo opět hodně, krystal dám do jiné místnosti a poprosím, aby na chvíli omezil své vyzařování :-) i když prý dá všem jen to, co sami chtějí a na co jsou připraveni :)


11 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ