Citrín - křišťál - záhněda

Vyprodáno

Unikátní špice, krystal, který v sobě nese naspodu citrín, přechází v křišťál a na vrcholu se stává záhnědou... Jedná se o výjimečné propojení v jednom krystalickém Vědomí. 

Zastupuje esenci citrínu, který je kamenem síly, zářícího slunce, ohně a také naší osobní energie, kterou užíváme jak pro naše fyzické konání, tak i veškeré plány, vize, záměry, které cítíme, že máme uskutečnit. Zosobnění také naší energie a osobních hranic. Kdy energie dáváme až moc a jsme pak vyčerpaní, oslabení a kdy energie přijímáme, jak ji dále kumulujeme a učíme se s ní pracovat a využívat ji pro aktivaci světelných těl, léčení aj. 

Působí a dává do harmonie oblast Solaru (3. čarka), která je spojena s našimi emocemi a je centrem síly. Citrín je krystalem tvořivosti.Jeho světelná energie odstraňuje negativitu, smutek a melancholii a nalazuje nás na to, že vše má svůj záměr nebo je pro naše učení.

Středový křišťál nese univerzální energie a zastupuje veškeré paprsky Vědomí, U krystalu mostem mezi světlem a hloubkou záhnědy. Je to čistá univerzální energie zastupující střed - naše srdce, jenž je zdrojem, který zná veškeré odpovědi na naše otázky. Jenž umí veškerým jazykem a chápe vše PROJEVENÉ. 

Záhněda ve své špici pak nese záhnědu, Jako jeden z nejúčinějších krystalů, který nám pomáhá v ukotvení, propojení se se Zemí a ukotvení Duchovního vědění do našich fyzických těl. Vše, co jsme na naší cestě získali, načerpali, zjistili, bychom měli uvést i do praxe, aby se to vše projevilo v našem životě. Můžeme putovat časy, dimenzemi, propojovat se s vyššími já, komunikovat a mít vize jak pro sebe, pro ostatní, pro zemi, ale důležité je to žít Teď a Tady v běžném životě, přirozeně v lehkosti.

Vše v propojení dohromady, ale zastává velmi novou a mocnou energii, energii světla, které je zde skrze krystalické Vědomí a nás stahováno a ukotvováno v tento čas. 


2 900,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ