Citrín špice Síria

Vyprodáno

5.7. nastala konjunkce Síria se Sluncem, kde v tento čas byla nejsilnější brána a přímý portál Síria, který otevřel své brány a převzal tak pomyslně správu od Plejáďanů, kteří s námi do této doby intenzivně pracovali na mnohých rovinách.

Plejáďané s námi pracovali především skrze vodu (Plejádskou informační vodu, ale na další rovině také s pamětí (vodou) našich fyzických těl) Jako Strážkyně Krystalů již několik let strážím speciální vodní krystaly, které nesou krystalické časové kapsle pro tuto dobu. A právě v plejádské správě začaly tyto vodní krystaly po takové době zničehonic zpívat.

Věděla jsem, že nastal čas pro něco velkého…

Něco velkého, co se již otevřelo a pokračuje, graduje, čistí se a aktivuje a nabaluje další a další obrovské shluky energií, nesoucí nové programy, kódy, poznání, přístup k novým paprskům, nové práci a novému vnímání naší reality a její tvorby zde na Zemi.

Víc a víc si uvědomuji hvězdné Propojení v Galaxii našich spřízněných ras, které jsou propojeny s plánem Vzestupu a toho, čeho jsem nyní součástí a co zde mám vykonávat a předávat.

Vodní krystaly se dostanou k těm světelným pracovníkům, ke kterým mají, vše už je domluveno.

Tak i tyto citríny si zavolají pouze ty duše, které nepochybně VĚDÍ, že tento citrín je pro ně důležitý, že nese něco, co mají s otevřenou náručí přijmout do svého života.

Tento živoucí krystalický otisk Síria, zaktivovaný pro nás skrze portál Slunce, vyzařující matrice a kódy, jenž zde díky tohoto spojení můžeme ze Síria přijmout v čisté, ryzí a nezměněné formě, bez otisků manipulace a pokřivení informací, než doputují do naší vibrační úrovně - do hmoty a této ,,reality,,

A já Sahhu-Arah, kde jedno z mých Vyššího Já je součástí Modrého safírového paprsku Síria - království, mám v plánu aktivovat na Zemi a znovu napojit vybrané Duše na vlákna Síria a znovu vytvořit světelné sítě a spojení, které si mnozí z vás pamatujete např. ještě z Egypta.

Tyto citríny jsou tak pro světelné pracovníky, kteří budou strážci tohoto Sírianského Vědomí a informací, které se mají dostat do naší roviny, nejen krystalické mřížky, ale fyzického otisku.

To, že jsou tyto citríny speciální, můžete vnímat už jen podle fotek. Jsou to dimenzionální nástroje.

Do krystalů bylo 5.7. nahrána matrice pro Nápravu našeho Programovacího centra (nacházející se v zadní části hlavy pod lebkou - hologram, světelná destička, díky které vnímáme realitu tak, jak ji vnímáme)

Část citrínů má pokračovat na Síň Síria, neboť vše je propojené. Přišla povolaná bytost ze Síria vibrací jména Eranel, která má na starosti vše, co se odehrává a bude odehrávat.

Tyto citríny, které se nyní dostávají k vám, budou propojeny s celou energií, která se bude dále odkrývat, stahovat a aktivovat.

Část Sírianců jsou mistři operatéři. Kde v dalším stahování a načítáni bude docházet i k energetickým operacím astrálních parazitů, implantátů napojených na nervovou soustavu a DNA… na semináři si toto projdeme a skrze tyto krystaly Citrínu se otiskne a vyzáří světelná stopa i této nápravy.

Proto jsou Citríny pro ty, jenž mají s paprskem Síria spojení, energetickou domluvu při plánu Vzestupu Lidstva, Země a našeho Slunce…

Ti, co mají přenášet, aktivovat a otevírat spojení, světelné sítě, vlákna mezi Zemí, Sluncem a Síriem. Aby se opět vytvořila vlákna spojení s hvězdným domovem, s domovem, který vnímá tolik Duší na Zemi…

0,64 kg

8 800,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ