Citrín vodní surový krystal + skoryl - 1,8 kg

Vyprodáno

Třetí z důležitých vodních přírodních citrínů na našem území, jako krystal, který svým růstem vyrůstal ve vodě nebo poblíž vod, kde formoval jeho unikátní fyzický vzhled, ale zároveň energetický, neboť tento krystal zastupuje Slunce - oheň v propojení s Vodou. OHNEŇ a VODA v jedné kombinaci a spolupráci.

Přírodních citrínů je velmi málo, tento kousek vznikl přírodně v lůně Země, nikoliv lidmi zahříváním nebo ozařováním, tak jako většina citrínů na trhu, dá se to poznat i podle nákupní ceny. 

Tento výjimečný surový kousek je propojen také s černým turmalínem - skorylem, aby pomáhal čistit a uvolňovat vše, co není v souladu s naší silou, kolektivní silou a uvolňoval štíty a vrstvy, jenž brání prostupnosti určitých energií. 

Tento krystal je zde aktivně připraven pomáhat stahovat čisté sluneční kódy na Zemi skrze naše Vědomí a světelné - fyzické těla, ale také aktivně působit - očišťovat - uvolňovat pásma kolem slunce, jenž jsou zastřeny pro plné předání slunečních kódů.

Vaší práci, představou, vizí, meditací, pocitem je zde napojení se na osobní slunce - náš solar, náš střed, vyzáření našeho světla k našemu Slunci, kde se paprsky propojíme a vytvoříme síť. Toto spojení bude neustále aktivní, až budeme mít prostor, představíme si Světlo, které putuje k centrálnímu Galaktickému slunci, okolo kterého můžeme vnímat různé vrstvy, obaly, štít, mlhu a kterou můžeme světlem Citrínu ve spojení se Sluncem a naším Vědomím rozpouštět a uvolňovat, aby kódy, které centrální slunce vyzařuje se šířili prostorem ve svém aktivní síle, která se k nám má dostat...

Je zde paprsek bílý, žlutý a také černý, pro uvolnění a transformaci energií, jenž jsou zde vytvořeny. Toto vše může být vykonáno naší svobodnou vůlí, naším Vědomím, pokud my se tak rozhodneme a tuto práci ucítíme.

Je pro bytost, která je se sluncem propojena, miluje sluneční paprsky, teplo a tato práce pro ni bude samozřejmostí, možná už takovou vizi nebo práci vykonává. 

Citríny jsou zde právě pro stažený čistých kódů Slunce, které se mohou na Zemi ukotvit... 

Citríny jsou také propojeny se silou, osobní sílou, kterou se máme naučit v pokoře projevit, začít ji používat správným směrem, do správných projektů v každém odvětví. Věřit ve svou sílu - zdravě - a konat potřebné kroky, které přinášejí změnu. 

Citrín má: 1,8 Kg

13 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ