Citrínová katedrála strážce záznamů 8,333 Kg

Vyprodáno

Nádherná prastará citrínová katedrála jako strážce záznamů. Moudrý prastarý krystal, jenž má několik milionů let. 

V posvátné geometrii byl jako hlavní středový krystal posvátné geometrie Lví brány 8.8. přes který se vytvořil portál Světla mezi naší úrovní fyzickou, světem, naším tělem a vyššími dimenzemi, světelnými sférami, napojené na Katedrály, kde se zarovnaly Lví brány do jedné Brány. 

Tento krystal pak pro ostatní byl světlem, majákem na Zemi a tím krystalem, který přenášel a roznášel energie do zemské úrovně, krystalické mřížky.

Jedná se o přírodní katedrálový citrín, který svým růstem vyrůstal ve vodě nebo poblíž vod, kde formoval jeho unikátní fyzický vzhled, ale zároveň energetický, neboť tento krystal zastupuje Slunce - oheň v propojení s Vodou. OHNEŇ a VODA v jedné kombinaci a spolupráci.

Přírodních citrínů je velmi málo, tento kousek vznikl přírodně v lůně Země, nikoliv lidmi zahříváním nebo ozařováním, tak jako většina citrínů na trhu, dá se to poznat i podle nákupní ceny.

O tomto citrínu moc necítím psát, neboť je slovy nepředatelný. Je to jeden z krystalových mistrů na Zemi, který mají tak velký přesah, jedná se o multidimenzionální krystal, že slova jsou velmi omezující. 

Věřím, že ten ke komu má tento mistr přijít nebude potřebovat informace, neboť bude jasně volán k tomu, aby se stal strážcem tohoto krystalového mistra. 

Krystal je také strážcem záznamů katedrálových spisů. 

Pokud by po zakoupení krystalu jste chtěli konzultovat umístění, práci s ním, ráda vám informace předám. 


39 000,00 Kč

Pokud by někoho zajímaly obecné informace těchto katedrálních vodních citrínů, tady sdílím obecný text: 

Tyto krystaly jsou unikátním zastoupením vody, neboť vznikali poblíž vod a jsou tak dobře propojeni s informacemi, které voda nase, jakožto i práci s našimi fyzickými těly a jejich proměnou, narovnáním do božského přirozeného kódu. 

Jelikož ale jsou propojeni také se Sluncem a ohnivou sílou, jsou to krystaly které jsou zde pro ty, kteří už se sebou pracují a jsou připraveni poodhalit další úroveň sebe sama, přijmout osobní sílu právě fyzicky skrze naše tělo a používat ji správným směrem bez chtíče a ega, v bezpodmínečnosti pro nejvyšší dobro Celku - vyššího Záměru...

Jsou velkým požehnáním pro města, okresy, území státu, kde jsou tyto krystaly Síly ukotveny.

Citrín zastupuje svými paprsky propojení s galaktickým Sluncem a slunečními kódy, kdy krystal svým světlem může stáhnout plný potenciál čistých kódů a energií putující z centrálního Slunce k nám na Zemi. Kolem Země je mnoho energetických štítů nedorazí k nám úplně v čisté formě to, co by mělo. Proto se začali objevovat tyto katedrálové citríny, které paprsky skrze vyšší světelné katedrály spouští přes toto krystalické Vědomí potřebnou sílu Světla a kódů pro naše rozpomenutí, probuzení Vědomí.

Je zde pro toho, kdo má odvahu a touhu po Pravdě. Takový vnitřní oheň jít cestu svého Srdce a konat všechno, co zde mám vykonat. Kdo se podílí na udržení fyzických vibrací na Zemi, má odvahu následovat své srdce a pravdu ne na základě měl bych nebo chci, ale na základě pocitu skrze své srdce, kde již není žádná pochybnost. 


© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ