Dévický channeligový křišťál + had + drak

Vyprodáno

Výjimečný kus channelingového křišťálu, který je zároveň dévickým chrámem a průvodci propojenými s krystalem, kterým je had (2. fotografie) a také majestátným drakem - úvodní fotka.

Z tohoto křišťálu jde husí kůže. Jeho energie můžete vnímat skrze fotografie, jedná se o nádherný, světelný křišťál, který všude zesiluje vibrace a láme světlo. Zároveň v sobě nese velmi silné energie. Had a drak, to je kombinace... 

Je zde pro toho, komu se poslední dobou had nebo drak zjevuje jako průvodce, nebo energie, která vám chce něco předat, něco vás naučit nebo s vámi něco sdílet. 

Jelikož se ale jedná o dévický krystal, který je určitou vstupní krytalickou branou do fyzického světa, může zde poukazovat také na propojení na fyzické úrovni s těmito bytostmi světla. 

Tyto dévické bytosti mohou být ve fyzické i jemnohmotnější úrovni, tzv. mezi světy. Křišťál je jejich vstupní bránou do fyzické přítomnosti a protože se jedná o channeling křišťál, jsou zde z důvodu předávání, jak energetické směny pro udržení čistých vibrací Země, tak pro předání informační, kde s vámi mohou komunikovat na úrovni, která vám je blízká - vnitřním zrakem, psanými texty, přes sny...

Bytosti přicházejí s určitým poučením, předáním, zprávami jako Průvodci i jako učitelé. Zároveň i oni se od nás učí věcem, které jsou typické a výjimečné pouze pro lidi na Zemi. Tím, že jsou propojeni s námi i s fyzickým životem na Zemi tak jsou těmi, kteří nám velmi blízce rozumějí v našich lidských potřebách a otázkách každodenního života, neboť život na Zemi je velmi unikátní pro všechny sféry.

Je to o vzájmené komunikaci, předáních, učeních a radách, určitých postupech a možnostech dalšího vývoje bytostí a zkušeností pro které se rozhodneme. Je zde i spolupráce a procházejí zkoušek, které nás zajímají pro vývoj naší duše, ale i kolektivní nápravu, pocítění.

0,43 kg

3 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ