Diamantový křišťál - záhněda Elestial + Akáša 2,2 kg

Vyprodáno

Vzácný diamantový krystal, který je křišťálem, který v kouřové esenci prostupuje ukotvující hluboká Záhněda. Tento krystal pochází z Madagaskaru, kde se v určité době objevili Nové krystaly, jenž nesou velmi specifické energie a nesou v sobě více krystalických esencí, které se propojili v Jeden. 

Tento mistrovský krystal Elestial lze těžko číst, neboť obsahuje tak široké Vědomí a je svou energií tak multidimenzionálně rozprostřen, že by slova byla velmi omezující. 

Je to Božská Zdrojová esence, která si je Vědoma sebe sama. 

Zde sdílím pouze to, co mi bylo krystalem předáno, to se zde mělo napsat, pravé oteevření a odemknutí potenciálů přichází až v propojení s Lidskou esencí a DNA kódem, kdy tato kombinace vytváří určité Pole - Portál, jenž odkrývá a stahuje informace a energie, které jsou pro tuto práci určeny. 

Vše má svůj plán, a tak i krystal svým Vědomím je zde na Zemi pro transformaci lidstva a planety Země. Tento čas je předurčen, je zde mnoho nástrojů, které teprve čekají od odkrytí, pochopení, které otevřou své kódové kapsle, aby mohly začít být aktivní. Jsou to chvíle, kdy se dostanou na správné místo, k vyvolenému člověku, který o tomto plánu již ví... 

Tento krystal je pro člověka, který vnímá důležitost Spolupráce, Propojení a Harmonii protichůdných prvků, ženské a mužské energie. 

Krystal je nositel Nových energií, svými částmi jako zastupitelé starých esencí Moudrosti, které se propojili v Jeden Celek a transformovali se do do úplně jiných vibrací, forem, absolutně Nových energií, esencí, do Nového Jádra, jenž má Vše obsažené v sobě, je se vším propojený. JEST. 

Pomáhá nám zarovat nás do naší síly, předává nám naši velikost a učí nás Moudrosti, abychom v životě mohli vést ostatní, pokud to cítíme jako součástí naší cesty - cesta předání druhým. Abychom dělali rozhodnutí v souladu s naším srdcem a světeným mozkem. Jako nositelé světelné koruny, kde přijímáme zodpovědnost, ale víme, že také Tvoříme a jsme součástí Boha, Bohyně, Všeho, co Jest.

Diamantový krystal působí jako přijímač a přenašeč zpráv a nepojení na kroniku Akášu, která má k dispozici veškeré informace, které nás zajímají. Můžeme komunikovat s knihovníky Akáši a pochopit tak mnohé události, které jsou propojené s naší osobní cestou a vývojem, posláním duše, ale je zde jako krystal pro další lidi, pro Vědomou práci se skupinou a pro nejvyšší dobro, stahování energií, kódy pro transformaci Lidstva, transformace planety Země do vyšších vibrací a energií. 

Můžeme vnímat jak je vše multidimenzionální, že se vše, co vykonáváme děje na jiných úrovních, pouhou oponu vidíme my, ale můžeme ji snímat a vidět tu velikost a spoupráci mnoha bytostí, systémů, kteří pracují pro stejný účel, to že nejsme odděleni, ale jsme si mnohem blíž, než si skutečně myslíme. Vše je zde s nám, prostory se propojují, co vše připustíme do naší reality a čemu se skutečně otevřeme, otevřeme naše srdce je skutečně jen na nás. 

Energie tohoto duhového, zářícího a hlubokého duchovního krystalu je velmi silná a také přímá. Snaží se nám veškeré informace podat přesně tak, jak jsou, neboť se napojuje na části našeho Vyššího Já, které ze své podstaty může tyto informace nezaujatě přijmout.

Několik týdnů - měsíců se s krystalem budete propojovat na všech úrovní, kde mu to dovolíte, skrze časy a prostory. Bude dokázet k práci s fyzickým tělem, rekalibrací, uvolněním bloků a programů, vzorců, které jsou v jiných než diamantově čistých energií. Poté začíná s krystalem práce, která je už aktivní a může být skrze sny, meditace, nebo vize, které k nám budu přicházet, vždy budeme vnímat, že tyto informace přichází skrze krystal. V poslední fáze dochází ke kompletnímu Spojení a telepatické komunikace, pokládání otázek, přijímání zpráv a odpovědí na aktuální témata. 

S tímto krystalem je to cesta, cesta, která je cílem. Je pro toho, kde se má i naučit trpělivosti a nechtít všechno hned, nechtít vlastnit. Neboť ty pravé věci, se prožívají skrze celé naše tělo, naše srdce a prožívají se v přítomnosti a nejdou projít povrchově nebo se uspěchat...


13 369,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ