Diamantový Lemurský chrámový křišťál Světla 2,7 kg

Vyprodáno

Výjimečný diamantový lemurský křišťál Světla, který je zároveň již chrámovým krystalem, napojeným na vyšší světelné chrámy, kdy jejich učení a světlo zde může pronikat skrze vodopád krystalického Vědomí. 

Diamantové křišťály nesou velmi silná krystalickou, laserovou energii, proto je to vhodný krystal pro člověka, který s krystaly již pracuje.

Mistrovský křišťál v diamantové čistotě, s diamantovými kódy nám předává především Cestu k tomu, jak se stát DIAMANTEM. Je to cesta, kdy možná procházíme zkušenostmi, výzvami, zažíváme ,,pády,, a úspěchy, a tím vším ve své dokonalosti jsme vedeni k absolutnímu OČIŠTĚNÍ se a nakonec VYZÁŘENÍ toho, kdo jsme. 

Poznání sebe sami, své esence, své síly. Být tím Světlem, diamantem, jenž září do všech směrů. Je ukazatelem vyšších vibrací na Zemi, dosažení Božskosti ve fyzickém těle. 

Už jen přítomnost vše narovnává do harmonie. Vyšší vibrace, která pouze svou přítomností LÉČÍ. Díky ní vnímáte to, co je důležité a to, co vás odvádí od Zdrojové Pravdy. 

Zrodit se - stát se DIAMANTEM. 

Křišťál v sobě nese mnoho informací a energií, záznamů, které jsou propojeny vrcholovým vývojem zde na Zemi, kde jsme ve Vědomé spolupráci jak s lidmi, tak bytostmi hvězdných bratrů a sester.

Křišťál v sobě koncentruje obrovské množství energie a dokáží vyslat velmi silné krystalické paprsky, které se dostanou na místa, která jsou s námi propojena. Je to vyslaný signál do Vesmíru, jsem zde a jsem PŘIPRAVEN vykonávat práci, pro kterou jsem určen. Jsem připraven s vámi spolupracovat pro naše Nejvyšší dobro. Přijímám vše, co je pro mě nachystáno, přijímám velikost, která mě čeká.

Tento výjimečně čistý křišťál nese diamantové kódy, jeho velikost a světlo nám bude vše zrcadlit a bude nás očišťovat až do absolutní ryzosti. 

S tímto krystalem mohou nastat velmi silné očišťující procesy, neboť cesta ke světelnému diamantu zkrátka je cestou. Je to pro ty, kteří jsou opravdu připraveni. Připraveni stát se čistým diamantem a pustit, uvolnit vše, co nám již neslouží. 

Na fyzické úrovni se to může projevit průjmy, teplotou, pocením, velkou únavou a naopak nespavostí, to vše bude trvat pár dnů, kdy se naše vibrace a světlo Zvýší, a tím prozáří části v nás, které se mají transformovat.

Rekalibrace fyzického těla, kde poté budou na řadě těla světelná, jejich uvědomění, propojení. Propojení se s částmi našich Vyšších Já, našeho Vědomí, které se může rozprostírat do Nekonečnosti, až tam, kde si mi sami stanovíme hranice. Můžeme být propojeni Vědomím se vším, neboť jsme VŠE. a obsáhnout tak zdrojové Vědomí, jenž už se v určitých etapách na Zemi žilo. 

Křišťál skrze vyšší světelné chrámy spouští vodopád Světla nesoucí energie, informace a kódy. 

Pokud to ucítíte, je vhodné každý den nebo kdy si vzpomenete nechat na sebe působit tento krystalický světelný vodopád světelných chrámu. Představte si, že nad vaší hlavou svou vyšší světy a spouští diamantovým vodopádem informace skrze tento krystal k vám. Vy stojíte uprostřed tohoto dopádu, vše se třpytí, svítí a tak i vaše tělo se očišťuje a stává se světelným. 

Je to krystal nejen pro pracování s informacemi, ale také pro udržování našich osobních vibrací Světla, očišťování se a každý den pocítit Znovuzrození a Dar života na Zemi. 

Mnoho z informací pak přijde až v rukou majitele, kde se krystal s vámi propojí na všech úrovních, skrze časy a prostory, dimenze, kde je vaše Vědomí a stáhne tak do sebe aktivuje veškeré aspekty v souladu s vaší cestou.

Křišťál bude propojen především s vámi, ale jeho Nekonečnost a energie můžeme použít i pro práci s druhými lidmi, či se skupinou. 

Je to kus krystalické energie, která zahalí do těchto vodopádových paprsků veškeré prostředí, které je s vámi propojené.

Mistr má 2,7 kg 


17 700,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ