Dračí duhový křišťál

Vyprodáno

Nádherná dračí křišťálová špice pro toho, kdo cítí volání... můžete je vnímat skrze fotografie, jejich energii, energii samotného krystalu jako komunikátoru.

Draci jako strážci, které nyní začínáme vnímat a přijímat. Síla, která sebou nenechá manipulovat, síla, která byla zneužita a která přichází jako zkouška pro ty, kteří jsou připraveni.

Připraveni jednat ve svobodě, respektu k ostatním. Je to předání, které vychází z našeho srdce, avšak neovlivňuje ostatní, ale stává se kapkou oceánu a nechává ostatní plynout, protože je tolik pravd, kolik je lidí...

Draci s sebou nenechají manipulovat, jejich energie je tak mocná, že pokud jejich energii voláme, nebo s ní pracujeme a jdeme přes určité hranice nebo jiné nalazení, ve fyzické rovině nám to ihned projeví.

Je to brána, kterou projdou ti, jenž umí naslouchat, jenž si váží a dávají prostor změnám a životu ve všech formách.

Krystal je pro toho, kdo cítí propojení s draky, kdo je schopný přijímat Pravdu.

Dračí křišťál zároveň může být tvým osobním krystalem, nese v sobě veškeré paprsky světla, je to krystal se kterým můžeme pracovat, jak ucítí naše srdce, stahovat a přijímat informace, kódy a energie, přenášet je, uchovávat a léčit.

Vše je možné.

Je krystalem osobním, nikoliv kolektivním, tzn. půjčovat je do rukou ostatních jen pokud jsem s tím v souladu... 

0,61 kg

3 600,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ