Dračí křišťálová channeling špice - 2,8 kg

Vyprodáno

Nádherný světelný, skoro 3 kilo vážící mistrovský dračí channelingový krystal, jako portálový sloup pro pocítění fyzické přítomnosti, odhalení a spolu - práci s dračími původci, společníky, přáteli. Pro mnohé bytosti rodiny Duše.

Křišťálový světelný sloup jako channeling komunikátor nejen s dračí sférou, ale obecně dalšími bytostmi, s nimiž nás dělí závoj fyzického světa, který se postupně odkrývá. 

Do křišťálového Vědomí ale draci vložili energetickou kapsli - hologram. Nese v sobě i otisky draků, které můžete vidět v samotném křišťálu i na fotografiích. 

Červeno-žlutý drak jako strážce prahu ? Tak se sám nazval, prahu jako prostoru, línie, jenž nás dělí ve vzájemném tanci života, který si můžeš drahá duše velmi dobře pamatovat. Mnoho informací o nás bylo nesprávně vyloženo, časem jsme se ve fyzickém světě stali vzácnými a lidská touha a chtění způsobila smrt mnohým bratrům a sestrám. Nakonec se naše světy museli oddělit a my čekáme na chvíli, kdy se s vámi opět propojíme. 

Ano, propojení  už se zkoušelo mnohokrát navázat a bylo zneužito mocí, proto jsme velmi opatrní, co se týče lidského ega a touhy po moci - ovládání druhých bytostí na Zemi.

V křišťálu můžeš navnímat naši Podstatu, to kým skutečně jsme, pocítit naší silu, jsi-li hoden a tvé srdce má dobré úmysly, otevřeme ti dveře - práh do našeho světa. S křišťálem tedy přicházejí i osobní zkoušky, především tvé síly a tvého prostoru kde žiješ, kde tvoříš. Zkoušky tě ale povedou k síle a vlastní svobodě, aby tvé nitro a vše, co v sobě neseš, skutečně odrážela tvá fyzická realita. 

Nechceme, aby jsi něco skrýval nebo čekal na změny, až tobě se bude chtít. Chceme komunikovat a spolu-pracovat s tím, kdo si je vědom sám sebe a nebojí se vykonat potřebné změny ve svém životě. Mnoho z toho, čeho se bojíte je totiž velkou hrou a zároveň lidskou iluzí. 

Chceme bytost, která zároveň bude vždy zkoumat a prověřovat vše, co námi bude předáváno, neboť i v dračí sféře mohou být ti, jenž jednají pro osobní blaho, tak jako v mnohých dalších sférách. Vaše srdce je klíčem k pochopení, ke komunikace a otevření se světům, jenž jsou a byli vaší součástí. 

Drak, strážce prahu Tangu 

13 900,00 Kč

Křišťálová špice nese zkoušky, jaké to budou? To záleží ke komu se krystal dostane a jaké bude tvé téma...Téma, jenž zosobňuješ Ty zde na Zemi... křišťálové Vědomí tě bude učit ladit se na Pravdu a Prvo-Podstatu všech událostí, samotný Zdroj. Zdroj nás samých, Zdroj všeho, co JEST.

Tento výjimečný křišťál přichází jako pomocník pro naučení se přijímání a stahování informací (channelig) jak pro nás, tak i kolektivní zprávy pro ostatní. Bude vytvářet světelný, aktivní portálový prostor, kde budou vysoké vibrace, aby se dalo snáze pocítit jemnohmotnější informace. 

Tyto křišťály velmi působí na naše fyzická a světelná těla, aktivace a otevření určitých záznamů v nás, jako energetické spínače v našem těle. V prvotní fázi je zde nalazení se na to, co ti brání přijímat zprávy, jestli je to důvěra v to, co přichází nebo pochybnosti o sobě, svých darech, či bloky z minulosti, zastavení své síly. 

V této fázi s vámi krystal bude pracovat na zpřístupnění a otevření se Světlu a signálům, které jsou směrem k vám vysílány. Vždy s Vědomím pochopením situace, které by měli procházet skrze fyzické tělo (emoce)

V další fázi pak dochází k výuce a propojení se s tvou esencí a určení si určitých poznávacích signálů, abyste si více důvěřovali a dostávali také zpětnou vazbu v realitě. Vše je to na našem přijímání se a otevření tomu novému, co možná náš mozek ještě nechápe, ale otevírá se tomu, a tím může přijímat i správné - potvrzující signály.

Křišťál působí na mnoho metrů, avšak jeho energie jsou silné, proto bych si záměrem vyhranila např. místnost, kde bude a pokud jej nemáte, tak bych ho požádala o vytvoření portálu např kolem jeho osy 1 metr... Pokud chcete něco konkrétního stahovat, nejlepší je si krystal vzít před sebe a dívat se do jeho hlavní krystalické plošky, která k nám může promlouvat jazykem, kterému my sami rozumíme. Nebo ho požádat, ať své světlo rozmístí do celého prostoru a vyzáří ho všude, kde je potřeba. 

Nechte zprávy proudit přes své hrdlo a vzít si např. diktafon, nebo začít tyto zprávy, psát nebo energie malovat, důležité je ZAČÍT konat, mluvit, malovat, psát. Ukotvit fyzicky to, co přichází.


© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ