Dračí Lemurský křišťál

Vyprodáno

Nádherný lemurský dračí křišťál, strážci, které nyní začínáme vnímat a přijímat. Síla, která sebou nenechá manipulovat, síla, která byla zneužita a která přichází jako zkouška pro ty, kteří jsou připraveni. 

Připraveni jednat ve svobodě, respektu k ostatním. Je to předání, které vychází z našeho srdce, avšak neovlivňuje ostatní, ale stává se kapkou oceánu a nechává ostatní plynout, protože je tolik pravd, kolik je lidí...Dračí síla je stále velmi skloňovaná, ale i tak se odvrací od Pra-Původní podstaty dračí říše. 

Draci s sebou nenechají manipulovat, jejich energie je tak mocná, že pokud jejich energii voláme, nebo s ní pracujeme a jdeme přes určité hranice nebo jiné nalazení, ve fyzické rovině nám to ihned projeví. 

Je to brána, kterou projdou ti, jenž umí naslouchat, jenž si váží a dávají prostor změnám a životu ve všech formách. 

Křišťál je pro toho, kde má vést, nebo už vede, kdo předává nebo cítí, že nastane tato chvíle. Kdo cítí propojení s draky, ale také vnímá, že hranice jsou vždy tenké a uvítá Vědomí dračího krystalu, který mu bude dávat a ukazovat hranice pro vzájemnou spolupráci i respekt. Kdo je schopný přijímat Pravdu, pokud se ozve duchovní ego nebo vyvstane osobní iluze. Neboť v práci s ostatními přichází odpovědnost a přátelství založené na Pravdě je neocenitelný zdroj. 

Křišťál je propojený s Draky, Dračí energií, Dračími liniemi na Zemi, kosmickými strážci Draky Ledu a Ohně. 

V krystalu můžete spatřit bílého ledového draka, (též průhledný drak, kdy vnímáme jen obrysy) Co krystal bude předávat, co strážit, kam tě povolá, to vše se vyjeví v přítomnosti. 

Dračí křišťál zároveň může být tvým osobním krystalem, nese v sobě veškeré paprsky světla, je to krystal se kterým můžeme pracovat, jak ucítí naše srdce, stahovat a přijímat informace, kódy a energie, přenášet je, uchovávat a léčit. 

Vše je možné.

Krystal je krystal osobním, nikoliv kolektivním, tzn. půjčovat je do rukou ostatních jen pokud jsem s tím v souladu... 

3 300,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ