Dračí záhněda + dračí vejce

Vyprodáno

Nádherná záhněda, která je propojený s Draky, Dračí energií, Dračími liniemi na Zemi, i mimo ni. 

V krystalu můžete spatřit draky a jejich různé projevy s mnoha protínajícími se vrstvami a portály. 

Je zde ohnivý drak, který stráží Vědění krystalů a informace se kterými může pracovat ten, jenž je k práci s draky povolán a má vždy čistotu záměru. Dále drak, který je strážcem posvátných míst a Zemských portálů, které slouží jako vstupy do jiných prostorů a dimenzí na Zemi. a drak, jenž je plazmatický a dokáže měnit svou podobu, je to právě druh draka, který je lidem nejblíž, neboť jeho forma je promněnlivá, a tak nám nenápadě může být fyzicky v jeskyních, přírodě nejblíž.  

Tito draci jsou zároveň strážci posvátné energie, jejího projevení a aktivaci na Zemi, ukotvení dračích energií.  Především rozlehlá místa panenské přírody, blízko svatyň, kde jsou nyní hluboké jeskyně, i na tato místa tě to může s krysalem povolávat.

Dračí tanec, pospolitost a velká síla z krystalu září,

kdo je připraven, tomu se odkrývat pravdu a svou sílu daří.

a vidět Pravdu, dračí roj, který své vejce stráží...

Krystal je krystal osobním, nikoliv kolektivním, tzn. půjčovat je do rukou ostatních jen pokud jsem s tím a draci v souladu... 

Cena krystalu byla vyvola, aby si jej  zakoupit někdo, kdo jej skutečně cítí celou svou podstatou a ví, že finance se nedají přepočíst na něco, co je pocítěné Srdcem a Pravdou.


5 500,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ