Fantomový Mistrovský krystal + Sírius - 3,77 kg

Vyprodáno

Nádherný krystalový mistr, který má téměř 4 kila. Úchvatná křišťálová špice s vnitřním fantomem a prastarými symboly, znaky a kódy na svém těle krystalu, které se aktivací zhmotňují v prostoru, kde dochází k holografickému - energetickému předání. 

Křišťálové vědění je určené a naprogramované pro tuto dobu bytostmi ze Síria spolu s tvorci Projektu Země jako Galaktického projektu. Bytosti Síria jsou stále aktivní a na Zemi je zde mnoho lidí, kteří jsou s nimi propojeni nebo jsou to přímý vyslanci Síria, kteří nesou určitou paměť a také předání svých darů a poselství pro tuto dobu. Klíčovou složkou je: pochopení Vesmírných zákonů, přijetí mnohých odlišných bytostí - ras, předávání informaci a energií, které jsou srkze osobní portál stahovány pro koletivní energie, lidstvo a Vzestup planety Země v tomto zlatém období. 

Krystal je učitelem, mistrem, který mnohé vypráví. Jeho paprsek vytváří spojení s portálem Síria, který je rovněž dalším vstupem do jiných sfér. krystal obsahuje světelný portál pro vstup do chrámu, kde jsou předávány především moudrosti a učení, jenž nesou bytosti Síria, setkání duchovní rodiny členů, jenž jsou nyní na jiných místech, domovech než na Síriu. 

Křišťál nesl svou podobu v dokonalém mužském i ženském harmonickém prinpipu ve tvaru ISIS a nyní se transformuje do katedrálové energie. Můžeteme to vnímat na špici, která se nyní transformuje a tak se odemyká skrze naše osobní vnímání Vědění energie Katedrály a předávání a posvátná učení, na něž si rozpomíná vaše duše. Neboť sami známe závěr všeho, co prožíváme. To, kde se právě nyní nacházíme má svůj dokonalý důvod. 

V krystalu můžeme vnímat ducha krystalu, Průvodce SerSien, knihovník a strážce holografického předání pro Zemskou úroveň skrze portál krystalu. 

Mnoho věcí je vlastně slovy nepředatelných, slovy se nedá obsáhnout velikost záměrů a plánů, jenž jsou nám lidem předávány. Je zde proto klíč nechat se Vést a důvěřovat sami sobě, důvěřovat svému Vedení a odevzdat se vlnám Božské přítomnosti, ve které je vše Vedeno. 

V krystalu je dalším holografickým předáním Narovnání - Léčitelská energie, která působí na naše fyzická těla ve své Zdrojové podstatě, kde se narovnávají a léčí geometrie a vzorce, struktury nesoucí Pra-Původní kódy Zdraví - Ozdravení a odkodování vzorců uložených jak v osobním, tak kolektivním podvědomí, které jsme přijali za nynější Já Jsem, avšak se od onoho čistého JSEM - MY JSME odklání. 

Tento výjimečný krystal nevnímejte slovy, a tím, co je zde napsané, neboť je to malá vlna celého oceánu. Vnímejte velikost a celistvost ve svém srdci, které vám napoví, zda je krystal určen pro společnou práci právě vám. 


11 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ