Fuchsit - planeta Země

Vyprodáno

Nádherný a kvalitou výjimečný Fuchsit, který energeticky zastupuje přírodní říši a Zemi ve všech jejích nádherných darech a pokladech, jenž jsou nám zde k dispozici. 

Toto vejce je propojené s energiemi Tvůrců Země a veškerých energií, přírodních bytostí, zvířat, dévy a strážci lesů, ale také Vědomím rostlin, skal a hor, luk, říček a portálů Země, jenž udržují vibraci této nádherné živoucí - život dávající Bytosti - matce - Zemi - Gaie. 

Živoucímu Vědomí, které je propojené s našimi předky, s lidským DNA klíčem a fyzickým tělem jako dokonalým nástrojem, jakožto potenciálem světelného mozku v propojení se Srdcem. Srdcem Těl, Smaragdového Srdce Země, Srdcem Vesmíru. Uvnitř nás i navenek v Nekonečnosti. 

Nese zároveň Energie Zrození - Porodu - jakožto vstupní světelné brány na tento svět. Cykličností - smrtí a zánikem, Zrodem Nového. Cyklu, který je neustále v pohybu a pokaždé má Nový projev. 

Karmuta. -//|..-.| Karmuta

- je zde jak pro práci osobní, tak kolektivní a práci ve skupinách... 

1,2 kg


3 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ