Galenit krystal - 1,4 kg

Vyprodáno

Nádherný aktivní krystal galenitu propojený s bílým kalcitem Poklad, který nese velmi speciální, uvnitřněnou, hmotnou sílu, ale také zář zlatého světla. Je to kámen, který je na svou velikost velmi hmotný, proto nám pomáhá s pocítěním sami sebe - vnitřního jádra a v uzemnění.

Je vhodným krystalem pro propojení naší duchovní stránky a fyzické reality a běžného denního fungování. Aby se naše sny a vize mohly se zde na Zemi uskutečnit, zároveň nás otevírá a předává, že vše, co cítíme celým naším tělem, Srdcem a duší je možné.

Krystal Gelenitu nás učí pracovat s naši silou, abychom si nejen pocítili, ale učili ji v sobě i ukotovat a vědomě používat. zbytečně ji neplýtvat a naučit se vnímnat náš střed při mnoha situacích, vnímat, co nás z tohoto středu vyvádí.

Je to energetický krystal, který dodává velké množství energie a odvahu na to vyzkoušet v našem životě nové věci. Nezáleží na věku, žij život v radosti každý den. Překonej sám sebe, uvědom si svou vnitřní sílu, která dokáže měnit svět.

Takovýto krystal se hodí jako krystal po naší duchovní práci, či do prostoru pro druhé lidi, díky něhož se mohou velmi rychle ukotvit, poskládat a tak ve svém středu v bezpečí opustit prostor, uzavřít energie. 


1 800,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ