Holografický portálový křišťál - 2,55 kg

Vyprodáno

Výjimečný krystalický kousek Vědomí, který je zde pro ty, co s krystaly již nějakou dobu pracují. 

Když pohlédnete do křišťálu, uvidíte celý Nekonečný svět. Křišťál byl vyleštěn, aby bylo spatřeno vše, co křišťál nese a především vynikl holografický portálový otisk, který je v krystalu aktivní. Zároveň na svém těle měla zůstat i surová plocha , takže spodní části krystalu zůstali v surové formě. 

Má velmi unikátní energie, dokáže vysílat hologram skrze krystal. Je to velmi živoucí tekutá energie pro ty, kteří se snaží nebo umí pracovat s vizemi a představivostí a vnitřním Věděním - cítěním Srdce, které si ověřuje pravdu.

(jak mohu hologram vnímat, co to je?) Skrze krystalické paprsky nebo odrav krystalu ja aktivována určitá část - ploška, která vyšla určitý soubor informací k danému tématu, daným energiím nebo příběh náš osobní, který se snažíme pochopit a najít v něm určité vzniklé body - klíče. Hologram který můžeme sledovat jako film, se kterým však dostáváme mnohem víc, i pro naše zrakové, emoční vjemy, kódy pro fyzické tělo - světelný mozek. Jako byste pozorovali film a ke všemu, co tam vidíte, je další soubor informací, který si můžete otevřít a ,,nahlédnout,, co to znamená, pokud nevíte. A tak i ve velmi krátkém přenosu a kvantum informací, které nás mohou posunout úplně jinam. 

Informace, jako komplexní soubor můžeme přijímat skrze naše Vědomí, portálem srdce, ale zároveň některé informace i uzřít skrze plochu krystalu, především na slunci, neboť se tato plocha stává zářící duhovou a náš mozek tak nedokáže zachytit pro něj běžné jevy.

Hologramy pracují především s kolektivní úrovní. Přizpůsobují se osobně naším darům a vnímání, krystal si sám nacítí, jaký soubor je pro nás pro přijetí a pochopení nejpřijatelnější.

Navíc tento hologram pracuje i pokud spíme nebo meditujeme, tak dokážeme více informací a vjemů přijmout naším Srdcem.

Jeho energie je ale velmi živá a proto má být pro někoho, kdo už s krystaly pracuje a je zvyklý na nějaké mistrovské. 

Samozřejmě je to Databanka velmi silného Vědomí, která se s námi propojí a bude přesně vědět, jak s námi a naší jedinečností má pracovat. Co nejvíc v daný okamžik potřebujeme. 

A pokud zpracujeme témata v nás, přichází s krystalem pak i další rovina - kolektivní práce, pokud budete připraveni... Díky holografickému portálu, pak může docházet k přenosu informací a jako komunikační kanál mezi jinými sférami... 


9 300,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ