ISIS Lemurská diamantová hůlka + rutil + strážce záznamů

Vyprodáno

Nádherná Krystalická silná hlůka Lemurského Vědění, mystérií ISIS jako strážce záznamů. Krystal s tekutým laserovým světlem pro práci do ruky. Jedná se o Lemurský průzračný kámen, který je absolutně čistý, světelný, až průhledný s vysokou dávkou Světla a Čistoty. Nádherný světelný diamantový křišťál, který odráží všude kolem sebe a do prostoru vyzařuje Diamantové energie a kódy.

Křišťál ISIS zastupuje harmonii a rovnováhu světla a temnoty, mužské a ženské energie a jejich projevy, vesmírný řád a spolupráci. Odkrývá nám v našem životě situace, kdy se máme naučit reagovat nově, v nových energiích v souladu s naší esencí. Je to harmonie uvnitř nás, která se pak projevuje a učí jako harmonie k dalším lidem.

ISIS krystal nám také pomáhá ukazovat a pochopit naše schopnosti, skutečně na Zemi poznat svoji esenci, plně poznat SAMI SEBE. Jsme zde pro to, abychom naše dary projevili, sdíleli je s ostatními, nenechávali si je pro sebe, objevovali a zkoumali to, co nám bylo dáno a těmito dary pomáhali lidstvu.

Ve vrchní špici pak krystal nese rutil, jako protknuté světlo, jenž ještě násobí energii a velikost krystalu. Je nositelem  - strážcem záznamů a pomáhá nám otevírat záznamy, energie a informace, jenž byly do tohoto krystalu vloženy a které krystal nese pro naše předání. 

Lemurské krystaly pomáhají v práci s vyššími energiemi, pomáhají ve vědomé telepatii a ve spojení s multidimenzionálním vesmírem a komunikací s bytostmi vyšších dimenzí.


2 400,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ