Katedrálový vodní citrín

Vyprodáno

Další důležitý a vzácný kousek se k nám do ČR dostal. Jedná se o přírodní katedrálový citrín, který svým růstem vyrůstal ve vodě nebo poblíž vod, kde formoval jeho unikátní fyzický vzhled, ale zároveň energetický, neboť tento krystal zastupuje Slunce - oheň v propojení s Vodou. OHNEŇ a VODA v jedné kombinaci a spolupráci. 

Přírodních citrínů je velmi málo, tento kousek vznikl přírodně v lůně Země, nikoliv lidmi zahříváním nebo ozařováním, tak jako většina citrínů na trhu, dá se to poznat i podle nákupní ceny. Pokud se takovýto sbírkový navíc katedrálový citrín objeví, je to na vyšší světelné úrovni měst vyšších dimenzí signál - že jsme připraveni! 

Připraveni přijmout osobní sílu právě fyzicky skrze naše tělo a používat ji správným směrem bez chtíče a ega, v bezpodmínečnosti pro nejvyšší dobro Celku - vyššího Záměru... ale energeticky signál přijetí i kolektivní síly pro oblast, město, stát, kde je krystal takto uložen. 

Citrín zastupuje svými paprsky propojení s galaktickým Sluncem a slunečními kódy, kdy krystal svým světlem může stáhnout plný potenciál čistých kódů a energií putující z centrálního Slunce k nám na Zemi. Kolem Země je mnoho energetických štítů nedorazí k nám úplně v čisté formě to, co by mělo. Proto se začali objevovat tyto katedrálové citríny, které paprsky skrze vyšší světelné katedrály spouští přes toto krystalické Vědomí potřebnou sílu Světla a kódů pro naše rozpomenutí, probuzení Vědomí. 

Přijetím tohoto krystalu je zde i pomyslné ANO, jsem připraven pro službu. Jaká služba to bude a co se bude dít je vždy velkým otazníkem, neboť ať má naše Duše plány, vždy rozhoduje náš momentální pocit, přítomný okamžik a svobodná volba. Cesty se mění a tak není potřeba se ničeho držet nebo chtít najít cestu. Protože ta cesta je cíl a může být každý den, týden nebo rok jiná, rozmanitá, kde se můžeme více naučit než skrze jedno poslání. 

11 000,00 Kč

Je to život tvůrce, který VĚŘÍ, následuje svůj vnitřní pocit a koná tak, jak mu v přítomnosti přijde, Ví, že je veden a již nepochybuje a Vesmírných principech, ale následuje a s těmito zákony žije.

Má odvahu následovat své srdce a pravdu ne na základě měl bych nebo chci, ale na základě pocitu skrze své srdce, kde již není žádná pochybnost. Touto moudrostí a mocí každý v dokonalém propojení MY JSME a každý zároveň ve své jedinečné individualitě být tím, KÝM JSEM. Ukázat kdo jsem, co jsem prožil, pochopil, vykonal a tím tak inspirovat ostatní, být světlem, které září jako zlatá hvězda napříč MnohaVesmíry.

Citrín katedrálový má 1,32 kg

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ