Kódový krystal Ametyst + Záhněda

Vyprodáno krystal týdne

Nádherný Dvoujádrový krystal, který v sobě nese jak esenci hluboké záhnědy, která nám pomáhá vše ukotvovat do reality, tak Ametyst, duchovní krystal Vyšších energií, který nám předává Nové kódy, pro náš Posun, transformaci. 

Tento krystal je možná naším Vědomím neuchopitelným, i samotná jeho energie prochází dimenzemi a dalšími prostory, avšak je pevně ukotvený Vědomím ve Zdroji. 

Můžete vnímat nejen na jeho těle, ale jak celým krystalem prostupují informace, holografy, soubory energií. kódy, akášické vrstvy, moudrost fantomů, symboly a diamantové energie... co všechno objevíme, uvidíme, co všechno přijmene je jen na nás. 

Krystal je Párový, neboli nese esenci Dvou. Není to partnerský krystal, ale ukazuje nám vždy zrcadlení a energie, které se projevují absolutně jinak, než když jsme sami.. Jsme to my vůči ostatním. Někdy je snadné něco cítit, něco říkat, ale umít to předat i druhým? Jaký k tomu máte postoj? Krystal nás učí projevovat věci, které v sobě nese právě zevnitř ven a naopak, ty které k nám přicházejí, aby se ukotvili zase uvnitř nás. 

Je to kámen, se kterým můžeme pracovat jak osobně, tak je tady pro další bytosti, lidi, které ucítíme, že mohou krystal uchopit. Pro ty, jenž ho budou držet v rukou, můžou přicházet vhledy, informace, energie nebo zkrátka Pochopení, či ujištění se toho, že to, co vnímáme je správné. 

4 000,00 Kč 4 400,00 Kč

Krystal nám pomáhá v otevírání se novým možnostem, novým postupům, technikám a přizpůsobit se neustálým změnám, neboť nic není jisté a vše má svůj vývoj. I když si myslíme, že něčeho jsme dosáhli a že jsme si něčím jistí, můžete se objevit další rovina, která nám může úplně změnit náš dosavadní svět.. .ale vše se děje pro to, abychom šli dál, zkoumali vše dál, objevovali a nezastavovali se v té Nekonečnosti Života a hloubky poznání, kterou nám sám Život v různých formách přináší.

Křišťál na sobě nase mnoho hieroglyfů, symbolů, a kódů, které jsou v krystalu ukotveny a které jsou krystalickými paprsky předávány jak do prostoru, tak také působí na naše fyzické tělo. Jsou to jako soubory energií, které námi mohou procházet a přizpůsobovat (připravovat) nás na určité přijetí energií.

Nesou take aktivační kódy, které působí na světelný mozek, který pak spouští v příznivý čas určité transformační - aktivační, či čistící procesy. Někdy je potřeba něco silného pustit, vyjmout, abychom se mohli s tím novým učením, novými informacemi zcela přeskládat, změnit své dosavadní nastavení na nové energie a principy.

Krystal miluje naši svobodnou volbu, naší sílu Tvůrce a čeká, jak s ním budeme pracovat, co si sami dovolíme, co si sami dokážeme představit...

Pomůže nám v práci sami se sebou, v ukazování toho, co máme změnit, opustit nebo transformovat a naopak co nám bude ukozovat naši krásnu, velikost, co neseme za dary a jak s tím vším pracovat v přítomnosti, ve hmotě. 

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ