Královský ametyst

Vyprodáno

Mistrovský ametystový vysílač, nositel královské esence, komunikátor a přenašeč zpráv, který je propojen se zemsko-kosmicko moudrostí. 

Krystal je úžasný v tom, že může krásně stát špicí nahoru a ze spodní strany můžete vidět hexagonální strukturu krystalu, kde uprostřed něj je průsvitné kruhové místo, které je sloupem až do samotné špice krystalu a proniká zde tak průtok energií, který oživuje svět uvnitř krystalu, který můžete spatřit právě v ametystové špici, která je neustále proměnlivá. 

Krystal pozná ten, jenž vnímá fialovou barvu jako část svého paprsku, se kterým má pracovat nebo ho sám vyzařuje nebo místa, kde dochází s fialovými paprsky k transformaci a určitému předání prastarého Vědění, které se předává starým Duším, které už toho hodně zažily. 

Možná vnímáš fialový paprsek Vědomí, který je propojen s Moudrostí předavatelů, těm, kteří svá duševní poznání zde na Zemi mají sdílet s ostatními, ať už přímou formou, tak formou psanou, zpívanou, grafickou... 

K práci vás pozývají strážci vyšších principů a řádů, ti, jenž udržení určité vibrace a akášickou paměť Země.

Energie tohoto duhového, zářícího a hlubokého duchovního krystalu je velmi silná a také přímá. Je to vzácný klenot, který nám otevírá Korunu Vědomí v propojení s naším srdcem. Uvědomění, proč jsme vyslanci zde na Zemi a co zde máme za naši sféru vykonat.

Ze začátku především skrze sny nás bere na místa, kde dochází k prvotnímu načítání potenciálů a už stáhnutých informací, kde postupně dochází k předáním pro tuto dobu. 

K našemu učení, kde přijímáme zprávy, kde můžeme komunikovat o našich dalších krocích, které jsou propojeny s dalšími bytostmi - lidmi na Zemi, které máme potkat a společně něco vykonat.

1,5 kg

7 700,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ