Křišťál 1kg

Vyprodáno

Nádherný dévický chrám plný vnitřních světů, otvorů vstupujících do krystalu hemžící se jemnohmotných bytostí, kteří vám v této krystalické sféře mohou ukázat své chrámy, světelné prostory a místa, která jsou s nimi propojená. 

Jsou to světy, které mnoho z nás velmi dobře pozná. Zároveň se jedná o propojený partnerský křišťál s okénkem do krystalu, kde můžeme pozorovat a uzřít nám věci skryté. To vše v onom propojení, znovu spojení esencí i světů, které se oddělili. Nastal čas na spolupráci. 

Dévy, Tyto bytosti mohou být ve fyzické i jemnohmotnější úrovni, tzv. mezi světy. Křišťál je jejich vstupní bránou do fyzické přítomnosti, neboť křišťál kolem sebe vytváří portál světla a udržuji určitou vibraci pro tyto světy i ve fyzické - hustější realitě. 

Bytosti přicházejí s určitým poučením, předáním, zprávami jako Průvodci i jako učitelé. Zároveň i oni se od nás učí věcem, které jsou typické a výjimečné pouze pro lidi na Zemi. Tím, že jsou propojeni s námi i s fyzickým životem na Zemi tak jsou těmi, kteří nám velmi blízce rozumějí v našich lidských potřebách a otázkách každodenního života, neboť život na Zemi je velmi unikátní pro všechny sféry.

Je to o vzájemné komunikaci, předáních, učeních a radách, určitých postupech a možnostech dalšího vývoje bytostí a zkušeností pro které se rozhodneme. Je zde i spolupráce a procházejí zkoušek, které nás zajímají pro vývoj naší duše, ale i kolektivní nápravu, pocítění.

Křišťál je pro ty, kdo vnímá jakýmkoliv způsobem jemnohmotnější sféru a cítí s ní nyní více pracovat. Může to být pocítění jejich přítomnosti skrze srdce nebo i fyzicky, můžeme vnímat jejich pocítění v přírodě, v meditacích či ve spánku.

Je to křišťál, který je určitou bránou - mostem a klíčem na čistota záměrů a naše Srdce.

Křišťál má 1 kg a chtěl by mít své místo, kde může vytvořit onen portál světla. Jedná se o leštěný křišťál, kde je zachována geometrie krystalu, jedna ploška pak zůstala surová. 


3 630,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ