Archandělský křišťál

Vyprodáno

Křišťál plný světla, který se v krystalu mihotá a vytváří při každém pohledu jinou scenérii, jiný příběh, jinou energii, je to krystal plný andělů, andělských léčitelů, ochránců. Archandělé nás vyzívají, ať jim otevřeme naše srdce a dovolíme si přijmout pomoc. 

Přes vibrace křišťálu se tak snáze dokážeme naladit na jejich přítomnost a zprávy a energie, které nám chtějí předat. Možná my sami jsme propojeni s andělskou sférou víc, než si myslíme. Zastáváme určitou úlohu a přes noc se můžeme radit o našich dalších krocích, které jsou provázané s dalšími lidmi, které máme potkat, kterým máme něco předat, nebo kterým máme pomoci, podpořit je na jejich cestě. Jsou to i lidé, jenž mají potřebu sáhnout si na život. 

Sami dokážete pochopit velké zranění a bolesti druhých, neboť jste jasnocitlivý a díky zažitým zkušenostem, tak sami můžete nejlépe pomoci. 

Křišťál sám je jako tekuté Světlo, tisíce zářivých hvězd v jednom krystalu, jenž je zde pro nás jako Přítel, průvodce. Jeho nádherné vibrace přinášejí klid a působí především na naše centra a energie v těle, programy, které jsou propojené s nevírou, pochybnostmi nejen v sebe, ale v to další, co si myslíme, že je za oponou, ale ono je to naší součástí.

Křišťál je nositelem Nové Doby, Nového Poznání. Boří stará paradigma u lidí a nalazuje je na to, jak se věci dají dělat Nově.

Díky jeho vibracím je výborným pomocníkem při všech meditacích a veškeré duchovní práci. 

Krystal má 0,54 kg

3 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ