Lemurský křišťálová drůza + ISIS kódový krystal + spojovatel času 1,9 kg

Vyprodáno

Lemurská křišťálová drůza s velkými lemurskými křišťály, které jsou zároveň spojovatelem času a kódové, nesoucí symboly energetické do prostoru, které se šíří do všech směrů a časů a vysílají své krystalické světlo Vědomí. Největší krystal je pak ve své posvátné geometrii krystalem ISIS.

Jsou to všechno mistrovské krystaly, jenž každý z nich nese své vlastní Vědomí a informace, kódy a vibrace, jedinečnou krystalickou esenci a zároveň společně tvoří jedno Jádro. Jádro, které si sdílí své informace z různých prostorů, časů, dimenzí a veškeré své Vědění je předáno dalším, a tak se mohou společně rychleji posouvat, než jako jednotlivci. Je to o vzájemném sdílení a spolupráci, uvědomit si, že věci a informace nepatří jen nám, ale otevřít se i ostatním a podporovat se vzájemně na našich cestách, to samé pak platí v dalších sférách, kterým se otevřeme. Že i na nás čeká pomoc, ale také důležité informace vedoucí k našemu dalšímu posunu. Neboť sdílení energii zesiluje.

Křišťál ISIS zastupuje harmonii a rovnováhu světla a temnoty, mužské a ženské energie a jejich projevy, vesmírný řád a spolupráci. Je propojený s mystérii života a mnohými informacemi, které se nalézají v nás samých, pokud jsme prošli osobním zasvěcením. ISIS krystal nám také pomáhá ukazovat a pochopit naše schopnosti, skutečně na Zemi poznat svoji esenci, plně poznat SAMI SEBE. 

Krystaly jsou také propojeny s Lemurií a prastarým předáním, informacemi a technikami nejen léčitelskými, ale technologiemi, které se zde mají obnovit.

Jako pracovní krystal je vhodný jak na oltář nebo své místo, kde může svou energii předávat celému prostoru, bytu, domu, kde je umístěn, zároveň ale tento krystal může sloužit jako Průvodce a Léčitel pro skupiny, projekty jako kolektivní krystal, kde je zapotřebí být ve své individuální síle, ale zároveň být součástí určité skupiny / projektu, kde se mohou energie propojovat, násobit a zesilovat.

A to vše v propojení Lidského a Krystalického Vědomí, v plném z-Vědomění v souladu s naším světelným mozkem, Srdcem, Multidimenzionální Duší - Zemí - Zdrojem.

Jedná se o krystalické Jádro jako Zdroj energie pro ty, kteří hledají již větší kus mistrovského Krystalu, nejen pro sebe a každodenní duchovní práci, ale také kolektivní práci, i práci s lidmi. 


6 900,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ