Křišťálová drůza

Vyprodáno

Nádherná, světelná, čistá křišťálová drůza, která šíří všude krásné, pozitivní vibrace Světla a Lásky a klidu a tichosti podporuje náš růst a vybízí nás dělat potřebné kroky vpřed k plnému osvobození SebeSama.

Křišťálová důrza, jedna energie, avšak mnoho samostatných krystalů, které každý má jiné zakončení, září jiným světlem, vnímají různorodost, avšak také tvoří jeden celek a jedno jádro.

Křišťál nám pomáhá vidět věci v plném propojení s Vyšším Já skrze fyzické tělo. Dívat se a nalazovat se na kolektivní energii, avšak především a prvně vždy na sebe a na své srdce. Neboť každý má svou pravdu, kterou chce sdílet, ale která je ta Zdrojově Pravá? To ti řekne tvé srdce.

S krystalem se učíš plně integrovat tvou sílu, tvé Světlo. Jsi důležitý. Není to ego, naopak je to v hluboké pokoře přijetí a projevení vlastní síly.

Nechat se prosvětlovat, očišťovat a udržovat své zdravé osobní vibrace a přitom jít do hloubky sebe sama, otevřít vše, na co jsem připraven. 

Udržovat světelné vibrace a energii.

0,36 kg

1 690,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ