Křišťál Fatom - předání stříbrné sféry

Vyprodáno

Nádherný, zářící křišťál, jenž je propojený se Stříbrnou sférou, předáním a moudrostí bytostí stříbrné linie, jejíž součástí jsou také archandělské sféry a bytosti Tvůrci Nových živoucích systémů. 

Podílejí se na určité vizi, realizace nových systémů, planet, míst, kde se odehrávají nové projekty, kde se přesouvají určité rasy, jenž přišli o své domovy... apod. Jsou to bytosti, jenž dokáží prostupovat dimenzemi a jsou schopni vidět důsledky určitých rozhodnutí, a tak jsou povoláváni na pomoc, aby něco ochránili, nebo nechali prostor tomu Novému, aby mohlo žít a mělo ideální podmínky, bez cizích zásahů. Realizace nových projektů. 

I na Zemi je několik bytostí nesoucí stříbrné světlo, Tvůrcovskou eneregii, která se na Zemi ale může spíš projevovat v archandělské formě jako Pomáhat ostatním, být tady pro druhé, konat dobro, naplnit vizi Lásky a Mír nebo předávat ostatním, skupinám.  

Krystal je zde pro toho, kdo potřebuje věci vidět jasněji, více z nadhledu, bez osobních zájemů. Ukazuje nám zdrojovou čistotu a rovnováhu, harmonii, kterou chceme udržovat. 

V lidském těle je díky emocím obtížnější být nezaujetý, krystal nás učí vzdát se moci, ale přijímat změny v lehkosti spojené s přítomným okamžikem, jak je vše dle vesmírných principů vedeno. 

Pomáhá nám vnímat kolektivní energie duchovní rodiny a tím odhalit naší úlohu a sílu, učí nás správně používat naší intuici a jasnocitlivost, která se nám má častěji projevovat, jen se ji plně otevřít, neboť s sebou přináší i vyplavení hlubokých emočních věcí.

Krystal nese v sobě energii čistoty a doslova OČIŠTĚNÍ našeho těla, mysli a ducha. Ukazuje naši vnitřní krásu, sebelásku, ryzost našeho srdce a pochopení.

Krystal je propojený s léčitelstvím a pomoci druhým lidem, je pro člověka, který se na Zemi necítí moc doma a neměl tady spoustu inkarnací, jeho poslání je nezjištná pomoc ostatním, která by zde na Zemi také měla být v rovnováze, aby sám byl plný síly.

Učí nás sebe dávat na první místo a učit, že situace jsou naším zrcadlem. Že můžeme konecně vydechnout neboť vše je pro nás co má být nachystáno.

Fantom předává Vesmírný řád a určitý vývoj duše, aby se člověk sám mohl podívat na svou línii a pochopil svůj vývoj až do dnešního dne, odpustil sám sobě i ostatním, pochopil příčiny vzniklých situací a došel ke smíření, aby již mohl začít svou línii od prvotního bodu Vědomí.

2 600,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ